V l a s t i m i l
  © m í d
 
osobní | STUDENTŮM | soukromé | archiv
 

   Domovská  stránka   

Osobní poznámky. Jsou mi praktickým poznámkovým blokem, jehoľ některé stránky mohou být příleľitostně uľitečné i jiným, zejména studentům, které učím, případně jejich rodičům (známky).


Daląí odkazy:   family homepage | Jan ©míd | Vendula ©mídová | Margita ©mídová
 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil ©míd