Přehled známek vybraných tříd
(Gymnázia Ostrava - Hrabůvka)

předmět třída vyučující přenos
fyzika tercie A Martin Kotek 14. 06. 2005 18:45
fyzika septima A Martin Kotek 08. 06. 2005 14:55
fyzika oktáva A Martin Kotek 08. 04. 2005 18:45
matematika septima A Martin Kotek 08. 06. 2005 14:55
matematika septima B Martin Kotek 16. 06. 2005 20:45
matematika oktáva A Martin Kotek 08. 04. 2005 18:45
seminář a cv. M septima B Martin Kotek

08. 06. 2005 14:55
čeština prima A Erika Kopečková 20. 06. 2005 17:45
španělština kvinta A, B Erika Kopečková 20. 06. 2005 17:45
španělština sexta A, B Erika Kopečková 20. 06. 2005 17:45
španělština septima A Erika Kopečková 20. 06. 2005 17:45
španělština septima B Erika Kopečková 20. 06. 2005 17:45
španělština 4. B Erika Kopečková

10. 06. 2005 09:55
matematika 2. A Eva Stádníková 14. 02. 2005 13:27
matematika prima B Eva Stádníková

22. 02. 2005 15:45
fyzika prima A Vlastimil Šmíd 15. 06. 2005 10:54
fyzika prima B Vlastimil Šmíd 15. 06. 2005 10:37
fyzika sekunda A Vlastimil Šmíd 16. 06. 2005 08:52
fyzika tercie B Vlastimil Šmíd 16. 06. 2005 23:46
fyzika kvinta A Vlastimil Šmíd 17. 06. 2005 14:22
fyzika 4. A Vlastimil Šmíd 07. 05. 2005 11:54
matematika sekunda A Vlastimil Šmíd 17. 06. 2005 01:55
matematika tercie A Vlastimil Šmíd 16. 06. 2005 15:10
matematika kvarta A Vlastimil Šmíd 16. 06. 2005 15:30

(Chcete-li, aby i vaše známky byly dostupné prostřednictvím Internetu, obraťte se na svého vyučujícího. Ten si může dohodnout zařazení svého předmětu na tyto stránky; kontakt: vlastimilsmid.sk)