Přehled známek Fyzika sexta B    

( 16. 2. 2008 )

Průměrná známka  2.50
jméno     vys váha průměr známky
Kárové Eso   2+ 4.5 1.67  1 -1 -1  1 -2 2/3 
Kárový Král   3- 4.6 3.40 -1 -3 -3 3/4 5 -4  3 
Kárová Dáma   3  4.0 2.94  2 2/3 0  1  5 3/4 0 
Hercová Desítka /3 5.8 2.57 1/2 2/3 2/3 2  5  5 3/4 -1  3 
Křížová Devítka 2/ 5.5 2.52 -1 -3 -1  2 -3  3  2 
Křížová Osma  N  1.5 3.00 2/3 0  0  0  0  0 -3 
Křížová Sedma  2  3.5 2.14 1/2 1/2 1/2 1  5  0  3 
Pikové Eso   3- 4.6 3.23 -1  3 -3 3/4 5 -3  5 
Pikový Král   2  3.0 1.96 -1 -2 1/2 2  0 2/3 
Piková Dáma   1- 6.5 1.35  1 -1  1  1  1  2  1  3 
Kárový Kluk   /3 4.5 2.53 2/3 3/4 1/2 1 -2  4 
Hercová Devítka 3+ 4.5 2.67 -1  3 -1  2  4 1/2 
Hercová Osma  2  5.8 1.93  1 2/3 3  1  1 +5  1 2/3 
Hercová Sedm  /3 4.5 2.64  1 -4  1  1 +3  4 
Křížové Eso   2  4.5 2.06 1/2 1/2 2  1 -2 -4 
Křížový Král  2  5.3 2.07  3  2 1/2 1/2 4/5 1 -1 4/5 
Křížová Dáma  3  4.5 2.83  2 +2  3  1 -4 -3 
Pikový Kluk   2/ 4.0 2.44  1  3  1  1  0 4/5 3 
Piková Desítka 3+ 4.5 2.75 1/2 1/2 0  2  5  3 -4 
Kárová Devítka 4+ 4.1 3.72  4  4 -3 1/2 5 -4  0 
Kárová Osma   2/ 5.0 2.48 2/3 3  3  0  1 -2 2/3 
Hercové Eso   2  4.0 2.03  2 -1  3  0 -1  5 
Hercový Král  2/ 3.0 2.46 -1 +4 1/2 2  0 2/3 
Hercová Dáma  2  5.5 2.08 1/2 2/3 2/3 1/2 1  2  4 
Křížový Kluk  2  6.0 2.18  3 -1 1/2 1/2 4  2  1 2/3 
Křížová Desítka 1  4.5 0.97  1  1  1  1 *1  1 
Piková Devítka 3- 5.5 3.36  1 4/5 1  1  4 -4 -4 
Piková Osma   4  5.6 3.88  4  4 -3 1/2 5  5 +4 4/5 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

  datum                   váha   průměr

       Známka za 1. pololetí 2006/7       2,57
       Známka za 2. pololetí 2006/7       2,51

3. 10. 2007 :Fcv 1 Měření délky 0.50 1.75 12. 10. 2007 /Tepelné děje 1.00 2.58 21. 10. 2007 :Fcv 2 T: 9. a 16. 10 0.50 1.95 25. 10. 2007 :Fcv 3 T: 23. a 30. 10. 0.50 1.94 19. 12. 2007 "Fcv-vyhodnocení merení 1.50 3.07 16. 1. 2008 ,Fazove premeny 0.50 3.36