Přehled známek Fyzika kvinta A    

( 23. 1. 2008 )

Průměrná známka  2.46
jméno     vys váha průměr známky
Křížové Eso   2- 2.9 2.24  1 +3 2/3 
Křížový Král  2+ 3.1 1.79  1 +3 1/2 2/3 
Křížová Dáma  3+ 2.9 2.83  3  3 2/3 
Kárová Desítka 2/ 3.9 2.28 -2 +3 +3 -1 
Kárová Devítka 3- 2.9 3.36 3/4 4 2/3 
Piková Osma   2  2.0 2.10  5  1 2/3 0 
Piková Sedma  1  2.9 1.17  1  1 1/2 
Pikové Eso   2/ 3.0 2.59 +4  3 +3  2 
Pikový Král   2- 2.9 2.34  3  1 3/4 
Piková Dáma   2  2.9 2.14  1 2/3 2/3 
Hercová Desítka 2  2.4 2.04  2 2/3 0  1 
Hercová Devítka 3/ 1.7 3.56  4  0 -3 
Kárová Osma   1- 2.1 1.21  1 -3  1  0 
Kárová Sedma  2- 2.9 2.24  1 +3 2/3 
Kárové Eso   2/ 2.9 2.47 1/2 3 2/3 
Kárový Král   2/ 2.9 2.47  1 3/4 -2 
Kárová Dáma   1  2.9 1.17  1  1 1/2 
Kárový Kluk   3+ 2.9 2.71  3 2/3 +3 
Křížová Desítka 3+ 2.9 2.79  3 2/3 3 
Křížová Devítka 3/ 3.3 3.12  3 4/5 3 2/3 
Hercová Sedma  3  2.9 2.97  1 4/5 2/3 
Hercové Eso   2  2.9 2.09  3  1 +3 
Hercový Král  2/ 2.9 2.80 +4 2/3 2/3 
Hercová Dáma  3/ 4.2 3.35  3  4  4 -2 
Hercový Kluk  2- 3.0 2.38  4  1 +3 +3 
Piková Desítka 2- 2.9 2.35 -2 2/3 -2 
Piková Devítka 2/ 3.1 2.47  3 +3 -1 3/4 
Křížová Osma  3? 1.9 3.72 -3  4  0 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

  datum                   váha   průměr

    Známka za 2. pololetí 2005/6          1,80
    Známka za 1. pololetí 2006/7          1,92
    Známka za 2. pololetí 2006/7          1,80
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. 10. 2007 =Vrhy              0.70   2.43
18. 12. 2007 /Těžiště a rozklad sil     1.20   2.87
16. 1. 2008 Energie tělesa; Hydromech.   1.00   2.63