Přehled známek Fyzika sexta A    

( 19. 1. 2009 )

Průměrná známka  2.09
jméno     vys váha průměr známky
Křížové Eso   1/ 4.5 1.61  1  1 +2  1  3  1 
Křížový Král  2  4.5 1.95  1  2 +2 1/2 2/3 +3 
Křížová Dáma  2- 4.0 2.34 2/3 3/4 1 -3 -3  1 
Kárová Desítka 2  3.5 1.96  1 1/2 -1 +4  1 
Piková Devítka 2  3.5 1.93  1 +2 1/2 3 1/2 
Hercová Sedma  3  4.0 3.06 1/2 2/3 5 3/4 -4 +2 
Pikové Eso   2  3.5 2.11 1/2 3  1 +2 +3 
Pikový Král   2  3.5 2.04  1  2 -1 3/4 1 
Piková Dáma   1/ 3.5 1.54  1  1 -1 -2  2 
Hercová Desítka 1/ 3.5 1.43  1  2  2  1  1 
Kárová Devítka /3 4.5 2.53 +2  1 -4  3 -3  1 
Křížová Osma  2- 3.5 2.21  1 1/2 -1 3/4 -3 
Kárové Eso   2+ 4.0 1.78  1 3/4 1 1/2 -2 +2 
Kárový Král   2  3.5 2.07 -1  1  1  3 -4 
Kárová Dáma   1  3.5 1.27 *1  2  1  1  1 
Kárový Kluk   2- 3.5 2.14  1  2 1/2 +4  1 
Křížová Desítka /3 3.5 2.54 -1 1/2 -2  4 -3 
Piková Osma   2- 3.5 2.18 1/2 1 1/2 +4 +3 
Piková Sedma  1- 4.5 1.25  1  1  1 -1  2  1 
Hercové Eso   2+ 3.5 1.82  1  1  1  3 +3 
Hercový Král  3/ 3.2 3.48  2 3/4 5 3/4 -4 
Hercová Dáma  2/ 3.5 2.54 1/2 2  2 4/5 -1 
Hercový Kluk  2+ 3.5 1.75 -1  1  1 3/4 1 
Piková Desítka 1  3.5 1.04  0  1 -1  1  1  1 
Křížová Devítka /3 3.5 2.68 -2  1  2 +4  5 
Kárová Sedma  3  3.0 3.00 1/2 2/3 5 -3  0 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

  datum                   váha   průměr

    Známka za 2. pololetí 2005/6          1,80
    Známka za 1. pololetí 2006/7          1,92
    Známka za 2. pololetí 2006/7          1,80
    Známka za 1. pololetí 2007/8          2.46
    Známka za 2. pololetí 2007/8          1,98
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23. 9. 2008 :Fcv 1a2 T: 22a29/9 5a13/10   0.50   1.25
22. 9. 2008 *Stavová rovnice        1.00   1.84
23. 11. 2008 :Fcv 3a4 T: 20a27/10 10a17/11  0.50   2.04
10. 12. 2008 /Tepelné děje v plynech     1.00   3.07
18. 1. 2009 :Fcv 5a6 T:15a19/12,12/12a16/1 0.50   2.09