Přehled známek Fyzika sexta A    

( 19. 6. 2009 )

Průměrná známka  2.52
jméno     vys váha průměr známky
Křížové Eso   2- 5.0 2.30 -2  1 +4  0 2/3 2  1 
Křížový Král  2/ 5.9 2.37 2/3 -1 3/4 1 -2  3  4  1 -1 
Křížová Dáma  2- 5.5 2.36 +3  1 2/3 2 +4 1/2 2 
Kárová Desítka 3- 4.7 3.30 +4 -2  4  0  2 +4  4 
Piková Devítka 2- 6.2 2.38 -4  1 3/4 1  3 *1  3  2  1 
Hercová Sedma  3/ 5.5 3.36 4/5 5 +4 1/2 -4 1/2 2/3 
Pikové Eso   2/ 5.9 2.41  3  2 2/3 1 -2  5 -3  1  1 
Pikový Král   3+ 5.0 2.75 -2  2 +4  1  4 -2 
Piková Dáma   2- 5.2 2.30  2  2  5  1  1 -2  1 
Hercová Desítka 2  5.0 2.00 -2  1 -2  2  3  1 
Kárová Devítka 3- 5.5 3.16  3  2 +4  2 3/4 -4 +2 
Křížová Osma  /3 5.7 2.60 +4  2  5 -1 -2 1/2 1  1 
Kárové Eso   2+ 5.7 1.65  2  2 -2  2 1/2 *1 -1  1 
Kárový Král   2/ 5.5 2.36  2  2 4/5 2  2  2  1 
Kárová Dáma   1/ 6.5 1.47  2  2 -1 *1 2/3 *1  1  1 
Kárový Kluk   /3 5.5 2.66 3/4 -2  3  1 3/4 2  2 
Křížová Desítka 3  5.2 3.00 -3  5 +4 -3 2/3 1  5 
Piková Osma   2- 5.5 2.25 3/4 -1 +4  1 1/2 2  1 
Piková Sedma  1- 5.5 1.32  1 -1  2  1 +2 *1  1 
Hercové Eso   2- 5.2 2.31 +2  0 -2  1 -2 -3  5  2 
Hercový Král  3+ 5.0 2.72 2/3 2 3/4 1/2 +4  2 
Hercová Dáma  3- 5.0 3.28  5 -2  4  1 3/4 -2 
Hercový Kluk  3+ 5.0 2.80 2/3 3/4 2/3 2 -2  4 
Piková Desítka 2  4.0 1.94  0 1/2 3/4 1  2  1 
Křížová Devítka 4  5.9 4.04  5  5 4/5 0 4/5 3/4 5  2 -2  5 
Kárová Sedma  2- 6.2 2.34 +3  1  1 3/4 1 +4 1/2 5  1 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

  datum                   váha   průměr

    Známka za 2. pololetí 2005/6          1,80
    Známka za 1. pololetí 2006/7          1,92
    Známka za 2. pololetí 2006/7          1,80
    Známka za 1. pololetí 2007/8          2.46
    Známka za 2. pololetí 2007/8          1,98
    Známka za 1. pololetí 2008/9          2.09
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9. 2. 2009 *Deformace a kapaliny      1.00   2.93
 8. 3. 2009 :Fcv 7 nebo 8          0.50   2.03
16. 3. 2009 /Fázové přeměny         1.00   3.37
27. 4. 2009 "Elektrostatika a Ohmův zákon  1.00   2.73
 2. 5. 2009 :Fcv 9 a 10 T: 23a30/3 6a13/4 0.50   1.69
13. 5. 2009 =Řešení obvodů, Kirchh. zákony 1.00   2.53