Přehled známek Fyzika sexta B    

( 15. 6. 2008 )

Průměrná známka  2.37
jméno     vys váha průměr známky
Kárové Eso   2  6.0 2.00  3  3 -2  1  1 +2 
Kárový Král   3  7.4 3.11 -2 -3  5  5  5  1 1/2 3  5 
Kárová Dáma   3- 5.5 3.27 -3  5  5 -2  2  0  5  3  0 
Hercová Desítka 1/ 5.2 1.37  1 -1 1/2 1/2 3 -1 
Křížová Devítka 2  4.5 2.13 1/2 3 2/3 2  1  0 
Křížová Osma  N  1.1 3.18  0  3  0  5  0 
Křížová Sedma  2/ 5.9 2.36  4 -2  2  3  0  5  1  2 
Pikové Eso   3  5.5 2.86  4 3/4 5 -1  3 1/2 
Pikový Král   2  5.7 2.02 2/3 1  1 1/2 -2  5  5 +3 
Piková Dáma   1  5.9 1.17  1  2  1  1  1  1  1 
Kárový Kluk   3  6.0 2.79 2/3 3  4 -2  4  1 
Hercová Devítka 3  5.5 3.05  2  4 3/4 -3  1 3/4 
Hercová Osma  2  5.7 2.02  2  1  1  2  5  5  2  5 
Hercová Sedm  2/ 5.5 2.55 3/4 -3 -1 +3 2/3 1/2 
Křížové Eso   2  5.1 2.06  5  5  0  1  1  2  1 
Křížový Král  2  5.0 1.95  2 -2  1 1/2 3 
Křížová Dáma  3  6.0 2.88 3/4 3  5  1  2  5 +3 
Pikový Kluk   2  4.0 1.81 +3  1  2  0  0 1/2 
Piková Desítka 2  6.0 2.04  1 +2 2/3 1 2/3 3/4 
Kárová Devítka /3 6.1 2.54 -2 +4  5  2  3  1  3 
Kárová Osma   2/ 5.2 2.39  4  5 +2  2 1/2 -2 
Hercové Eso   2  5.5 2.18  2 2/3 1  1  3  5 
Hercový Král  3  3.4 3.07 -4  0  0  5  5  2 1/2 
Hercová Dáma  3  5.6 2.95 3/4 3  1  3  5  3  5 
Křížový Kluk  1/ 5.0 1.40  1 2/3 1 1/2 1 
Křížová Desítka 1/ 5.5 1.36  1  2  1  1  1  2 
Piková Devítka /3 5.5 2.59  3  2  1 -3 2/3 5 
Piková Osma   3- 6.1 3.36  3  4  5  5  5  2  1 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

  datum                   váha   průměr
       Známka za 1. pololetí 2006/7       2,57
       Známka za 2. pololetí 2006/7       2,51
       Známka za 1. pololetí 2007/8       2,50

27. 2. 2008 /Elektrostatika 1.00 2.84 2. 4. 2008 =Razení kondenzátoru 1.00 1.74 2. 5. 2008 *Kirchhoffovy zákony 1.00 2.15 16. 5. 2008 ,Elektricky proud 1.00 2.13