Přehled známek Fyzika septima B    

( 19. 1. 2009 )

Průměrná známka  2.71
jméno     vys váha průměr známky
Kárové Eso   2+ 3.9 1.73  1 -1  2 +2 -2  0 +2 -1 
Kárový Král   4- 4.9 4.29  3  0 3/4 5  5  3  5  5 
Kárová Dáma   3  2.9 3.14  3 1/2 -3  0 3/4 0  4 
Hercová Desítka 2  3.8 2.14  1  1  2  5 1/2 2  0 +3 
Piková Devítka 3  5.4 2.95  5 1/2 +3 -1  1 3/4 5 3/4 
Kárová Osma   3+ 3.4 2.71  1 -1  4  2  0  0 +2  4 
Myshka     3  0.6 5.00  0  0  5  0  0  0  0 
Pikový Král   1/ 4.4 1.56  2  1 -1  1  0  0  1 1/2 +3 
Piková Dáma   2- 4.4 2.23  1 1/2 1/2 1 2/3 +4 -2 
Kárový Kluk   2  3.4 2.04  1  2 2/3 -2  2  0  2 
Hercová Devítka 2+ 3.4 1.76  1  1  2 -2  0  0 +2  2 
Piková Osma   3- 4.4 3.15  3 1/2 2  4  5 3/4 0  2 
Křížové Eso   2/ 5.4 2.55  4  0 +2  1  3  3 +4  3 1/2 
Křížový Král  2- 3.9 2.25  2  0  3 1/2 2 -2  0 -3 
Křížová Dáma  3- 4.4 3.38  5 -2 +4  4 1/2 -3  0  4 
Pikový Kluk   2+ 3.4 1.88  3  1 -2 +2  0  0 2/3 1/2 
Piková Desítka 3  4.9 2.98 -3 1/2 -2 -3  5 -2 3/4 0 
Hercová Osma  2- 4.4 2.26 -1 -1  3 +3  2 +3  0 -1 
Křížová Sedma  3- 3.9 3.25  5  0  3  5 2/3 0  0 +2 -2 
Hercové Eso   /3 5.4 2.63  1  2 2/3 2 1/2 4  0 -3  3 
Hercový Král  4  3.4 3.77  5 1/2 4/5 +2 4/5 0  5 
Hercová Dáma  2/ 3.4 2.43  2 -1  3 1/2 -3  0 2/3 
Křížový Kluk  2- 4.4 2.23  3  2 +2 3/4 -1 +2  0 +2 
Křížová Desítka 1/ 3.4 1.42  1 -1 1/2 1 +2  0 1/2 
Kárová Devítka 4- 3.9 4.19  2  0 2/3 5 -4  5  5 
Hercová Sedm  2/ 3.4 2.50 -2 1/2 -2 1/2 0  0 +3 3/4 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

  datum                   váha   průměr
       Známka za 1. pololetí 2006/7       2,57
       Známka za 2. pololetí 2006/7       2,51
       Známka za 1. pololetí 2007/8       2,50
       Známka za 2. pololetí 2007/8       2,37

5. 9. 2008 +Elektrický proud v plynech 0.30 2.44 24. 9. 2008 :Fcv 1 a 2 T: 23a30/9 6a13/10 0.50 2.35 19. 9. 2008 ,El.proud v plynech a elektrol 0.60 2.64 23. 11. 2008 :Fcv 3,4 T: 20a27/10 10a17/11 0.50 2.39 19. 12. 2008 4. 1. 2009 :Fcv 5,6 T: 1a8/12,15a19/12 0.50 2.97