Přehled známek Fyzika kvinta A    

( 11. 6. 2008 )

Průměrná známka  1.98
jméno     vys váha průměr známky
Křížové Eso   1- 3.0 1.25 +2  1  1 
Křížový Král  1/ 3.0 1.50 -1 -2  1 
Křížová Dáma  3+ 3.0 2.83 -3 2/3 +3 
Kárová Desítka 2  3.0 1.87 -1 2/3 +2 
Kárová Devítka 3+ 3.0 2.67 2/3 -3 -2 
Piková Osma   1- 3.0 1.33  1  2  1 
Piková Sedma  1  3.0 1.00  1  1  1 
Pikové Eso   2  3.0 1.92 -1 -2 -2 
Pikový Král   2- 3.0 2.17 -3  1 -2 
Piková Dáma   1/ 3.0 1.43 -1 -1 +2 
Hercová Desítka 2  3.0 2.17  1 +3 +3 
Hercová Devítka 3  3.0 2.83 3/4 3  2 
Kárová Osma   1- 3.0 1.33  1  2  1 
Kárová Sedma  2- 3.0 2.33 +2 +3 2/3 
Kárové Eso   2  3.0 2.00  2 -2 +2 
Kárový Král   2  3.0 1.92 -2 2/3 1 
Kárová Dáma   1  3.0 1.33  1  1  2 
Kárový Kluk   2  3.0 2.08  3 -2  1 
Křížová Desítka 3  3.0 2.92 +3  3  3 
Křížová Devítka /3 3.0 2.58 1/2 3 -3 
Hercová Sedma  2+ 3.0 1.67  3  1  1 
Hercové Eso   2+ 3.0 1.67 -2 +2  1 
Hercový Král  3+ 3.0 2.83 3/4 1/2 3/4 
Hercová Dáma  2  3.0 2.17 +2 +3  2 
Hercový Kluk  1/ 3.0 1.58 +3  1  1 
Piková Desítka 2+ 3.0 1.67  2  1  2 
Piková Devítka 2  3.0 2.08 -1 +3 -2 
Křížová Osma  2- 3.5 2.36 -2 -3  1 -2 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

  datum                   váha   průměr

    Známka za 2. pololetí 2005/6          1,80
    Známka za 1. pololetí 2006/7          1,92
    Známka za 2. pololetí 2006/7          1,80
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. 10. 2007 =Vrhy              0.70   2.43
18. 12. 2007 /Těžiště a rozklad sil     1.20   2.87
16. 1. 2008 Energie tělesa; Hydromech.   1.00   2.63
20. 2. 2008 *Hydrostatika          1.00   1.85
26. 3. 2008 /Hydrodynamika         1.00   2.18
28. 5. 2008 =Termodynamika         1.00   1.57