Přehled známek Fyzika sexta A    

( 18. 1. 2010 )

Průměrná známka  2.32
jméno     vys váha průměr známky
Kůša      3  4.8 3.15  2  1  5 2/3 5 
Blbík      3/ 3.8 3.41 +3 -3  5  0 2/3 
Žleb      1- 3.8 1.28  2  1  1 -1 
Zmie      2  3.8 2.02  2  1 +4 -1 
Kujón      3  3.8 2.99  2 2/3 -2  5 
Dave      /3 3.2 2.68 2/3 1/2 5  3  5 
Abraham     2- 4.0 2.28 1/2 2/3 *1  5 3/4 
Čuča      3  4.0 3.08  3  5 +4 *1 -4 
Sluníčko    1  3.8 1.04 -1  1  1 *1  0 
Škrtič     2- 3.3 2.26 1/2 2  5 +2 
Trinity     2- 3.8 2.14 +2  1 -2 3/4 
Raily      2- 3.0 2.25 -3 -1 -2 
Beruška     2  3.8 2.12 -2  1 +2 3/4 
Títí      2  3.8 2.12 +2  1 +5 *1 
Vědec      1- 2.8 1.39 +2  1 1/2 
Fiffes     3+ 3.2 2.84 -3 3/4 5  1  0  5 
Perseus     1/ 4.0 1.63 -1 -2  2  1 
Elanor     1/ 4.3 1.44 -1  0 2/3 1 *1 -1 
Dráček     4  3.4 3.91  0 -4  4  5  3 
Kobylka     2  3.8 2.05 +2  1  4 1/2 
Cobra      2- 3.8 2.36 1/2 5  1 +2 
Karkasan    1/ 4.3 1.62  2  1 2/3 1 -1 
Pajong     2  4.0 1.95 +2  1 3/4 *1  5 
Zebra      1  3.8 1.12 -1  1  1 -1 
Kunďafa     3- 4.2 3.31 +2  4  5 1/2 5 
Kitt      1/ 3.8 1.42 +2  1  1  2 
Kárová Osma   4/ 4.8 4.41 -4 3/4 5 -4  5 
Kuře      3- 3.2 3.25 -2  2  4  0  5 
Legolas     2+ 5.8 1.84 +2  1 2/3 3/4 1 -1 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

  datum                   váha   průměr

       Známka za 2. pololetí 2005/6 II. A   1,85
       Známka za 1. pololetí 2006/7       1,78
       Známka za 2. pololetí 2006/7 III.A   2,18
       Známka za 1. pololetí 2007/8       1,84
       Známka za 2. pololetí 2007/8 IV. A   2,35
       Známka za 1. pololetí 2008/9       2,09
       Známka za 2. pololetí 2008/9  V. A   2,12
- - -

14. 9. 2009 =Tepelné děje          0.80   1.96
11. 10. 2009 ,Fcv 1 nebo 2          1.00   1.82
10. 12. 2009 *Deformace           1.00   1.64