Přehled známek Fyzika sexta A    

( 24. 6. 2010 )

Průměrná známka  1.98
jméno     vys váha průměr známky
Kůša      3+ 6.0 2.71 4/5 2/3 5 1/2 -1 1/2 
Blbík      2- 4.0 2.19 -2  0 -2  1  0 -3 
Žleb      1  6.0 1.23 *1  1 +2 1/2 -1  1 
Zmie      2/ 5.0 2.35 2/3 1/2 5 1/2 -1 
Raily      2- 5.2 2.20  2  5 -2  0  1  1  1  5 
Beruška     1  5.0 1.10 1/2 1  1  1  1 
Títí      1/ 6.0 1.58 +3  1 -1 +2  1 +2 
Čuča      2/ 6.0 2.42 -2 2/3 5 1/2 1 -2 
Sluníčko    1- 6.0 1.33  1  1  1  1  1  3 
Škrtič     2+ 4.0 1.75 1/2 3  0 1/2 1 
Trinity     2+ 5.0 1.70  1  2 3/4 1  1 
Dráček     2- 5.0 2.20 +3  2 2/3 1/2 -2  0 
Kobylka     1/ 5.0 1.45  1 +3  1  1 1/2 
Cobra      1/ 5.0 1.60  1 3/4 1  1 1/2 
Vědec      1- 5.2 1.34  2 -1 1/2 1  1  1 
Fiffes     3+ 5.0 2.80 1/2 3/4 3  1  5 
Perseus     1/ 5.0 1.45 -1 +2 1/2 1 +2 
Elanor     1* 6.2 1.00  1  1  1  1  1  1  1 
Piková Dáma   2/ 5.1 2.30  3  2 +3  1 2/3 5 
Kárová Osma   4  5.0 3.85 3/4 4/5 5 -1  5 
Kuře      3- 5.0 3.30 -4  4  4  2 -2 
Legolas     2  5.5 2.14 +3  4 -1  3 1/2 -1 
Karkasan    1  5.2 1.14  1 -1  1 1/2 1  1 
Pajong     2  6.0 2.00  1 2/3 3/4 2 1/2 1/2 
Zebra      1* 5.0 1.00  1  1  1  1  1 
Kunďafa     3+ 6.0 2.67  1  2  5  4  1  3 
Kitt      2+ 5.0 1.85  2 +3 1/2 1  2 
Kujón      /3 5.0 2.52 -3 +4 3/4 1  1 
Dave      2- 5.0 2.30  1 -4 3/4 1 +2 
Abraham     2  6.0 2.04  1 -2 1/2 1  0 1/2 5 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

  datum                   váha   průměr

       Známka za 2. pololetí 2005/6 II. A   1,85
       Známka za 1. pololetí 2006/7       1,78
       Známka za 2. pololetí 2006/7 III.A   2,18
       Známka za 1. pololetí 2007/8       1,84
       Známka za 2. pololetí 2007/8 IV. A   2,35
       Známka za 1. pololetí 2008/9       2,09
       Známka za 2. pololetí 2008/9  V. A   2,12
       Známka za 1. pololetí 2009/10      2,32
- - -

14. 9. 2009 =Tepelné děje          0.80   1.96
11. 10. 2009 ,Fcv 1 nebo 2          1.00   1.82
10. 12. 2009 *Deformace           1.00   1.64
- - -
 4. 2. 2010 *Fázové přeměny         1.00   1.93
11. 3. 2010 /Elektrostatika         1.00   2.28
26. 4. 2010 "Řešení obvodů         1.00   2.28
29. 5. 2010 =El. proud v elektrolytech   1.00   1.15