Přehled známek Fyzika septima A    

( 18. 6. 2010 )

Průměrná známka  2.33
jméno     vys váha průměr známky
Pikové Eso   3+ 4.0 2.75 +3 3/4 -1 3/4 
Pikový Král   2  4.1 1.95 2/3 5  1 -1 +3 
Piková Dáma   2  4.0 1.94 -3 1/2 1  2 
Hercová Desítka /2 4.0 1.69 2/3 1 -1  2 
Kárová Devítka 3  5.0 3.05  5 2/3 4 -1 2/3 
Křížová Osma  1/ 4.0 1.56 1/2 1 -1 2/3 
Kárové Eso   1- 5.0 1.30 -1 1/2 1/2 -1  1 
Kárový Král   2  4.8 1.99 3/4 1 +2 -1 -2 
Kárová Dáma   1  4.0 1.38  2 -1 -1  1 
Kárový Kluk   3/ 5.0 3.55  4 -4 3/4 +3 -3 
Křížová Desítka 2/ 4.0 2.50 +3 -3 -1 +3 
Piková Osma   2- 4.0 2.25 -2  2 -2 2/3 
Piková Sedma  2  6.0 1.96 -3 -2  2 -1  1  2 
Pikový Kluk   3- 4.0 3.31 2/3 4  3 +4 
Hercový Král  3  4.8 3.11  3  4 -4 1/2 3 
Hercová Dáma  3- 5.4 3.33 +4 2/3 5  5 -2 2/3 
Hercový Kluk  2  4.2 1.81 -4  1 +2  2  2  0 
Piková Desítka 2  4.0 1.94 +3 -1 -1 2/3 
Křížová Devítka 3  4.0 2.94 2/3 3 +3 3/4 
Kárová Sedma  2- 4.0 2.19 +3  2 +2 -2 
Hercové Eso   2/ 4.0 2.44 2/3 -3 1/2 2/3 
Křížové Eso   1/ 4.0 1.56  2  1 -1  2 
Křížový Král  2/ 5.5 2.50  5  3 -2  3  1  2 
Křížová Dáma  0  3.0 2.25 +3 -1 +3  0 
Kárová Desítka 2/ 4.0 2.50  4 +3  1 -2 
Piková Devítka 2/ 6.0 2.42  5  2  3 -1 -1  2 
Hercová Sedma  3+ 3.0 2.75 -2 4/5 1/2 0 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

  datum                   váha   průměr

    Známka za 2. pololetí 2005/6    III.A    1,80
    Známka za 1. pololetí 2006/7    IV.A    1,92
    Známka za 2. pololetí 2006/7          1,80
    Známka za 1. pololetí 2007/8     V.A    2.46
    Známka za 2. pololetí 2007/8          1,98
    Známka za 1. pololetí 2008/9    VI.A    2.09
    Známka za 2. pololetí 2008/9          2,52
    Známka za 1. pololetí 2009/10   VII.A    2.37
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. 9. 2009 =El. proud v elektrolytech   1.00   2.07
 6. 1. 2010 /Fcv 4 nebo 5          1.00   1.63
12. 1. 2010 *Harmonický oscilátor      1.00   2.69
11. 3. 2010 *Vlnění a akustika       1.00   2.50
 4. 5. 2010 /RLC obvody           1.00   2.90
10. 6. 2010 =Elektromagnetické vlnění    1.00   2.45