Přehled známek Matematika oktáva A    

( 19. 1. 2010 )

Průměrná známka  2.81
jméno     vys váha průměr známky
Eso Křížové   4  5.1 3.84  4  0 -4 3/4 4 
Dáma Kárová   2/ 4.6 2.48  2  0 2/3 3/4 0  1 
Kluk Kárový   4/ 5.1 4.59  5  0 -4 -4  5 
Desítka Kárová 3/ 6.0 3.58  3 3/4 +3 +4  5  1 
Devítka Kárová 3  5.1 3.18 +2  0  3 3/4 +4 
Osmička Kárová 2  5.5 1.89 +2 3/4 2 -2  1 
Sedma Kárová  1/ 5.2 1.58 2/3 4  1  1  2 
Eso Pikové   2  3.6 1.92 +2  0 -1 -2  0 
Dáma Hercová  1  5.1 1.00  1  0  1  1  1 
Kluk Hercový  3- 5.1 3.26 1/2 0  4 -4 2/3 
Desítka Hercová 3  5.1 3.06 +3  0  3 -3  3 
Devítka Hercová 3+ 5.1 2.77 +2  0 2/3 3/4 2/3 
Osmička Hercová 2  5.1 2.09  1  0  2 -2 2/3 
Sedma Hercová  2  5.1 2.05  1  0  1  2 -3 
Eso Kárové   4- 5.1 4.35 +4  0  4  5  4 
Král Pikový   2- 4.7 2.37 -1  5  0  2 +3 
Dáma Křížová  3+ 5.1 2.84  3  0  2 -2  4 
Kluk Křížový  3/ 5.1 3.41 1/2 0  1 4/5 -4 
Desítka Křížová 1- 5.1 1.29 1/2 0  1 -1 -1 
Devítka Křížová 3+ 2.8 2.86  0  0 -1 3/4 0 
Osmička Křížová 4/ 5.1 4.40  4  0  5 -4 4/5 
Eso Hercové   2/ 5.1 2.53  2  0 -2 2/3 3 
Král Kárový   3/ 5.1 3.63 3/4 0 -3  3 +5 
Dáma Piková   4  5.1 4.18 3/4 0  3 4/5 +5 
Kluk Pikový   1  5.5 1.35  1  2  1 +2  1 
Desítka Piková 4/ 5.1 4.43 -3  0 +4 +5  5 
Devítka Piková 2- 5.1 2.23 +2  0  2 2/3 -2 
Osmička Piková 1/ 5.5 1.47 -2  3  2  1  1 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

   Známka za 2. pololetí 2002/3 prima       1,84
   Známka za 2. pololetí 2003/4 sekunda      2,06
   Známka za 2. pololetí 2004/5 tercie       2,31
   Známka za 2. pololetí 2005/6 kvarta       2,52
   Známka za 2. pololetí 2006/7 kvinta       2,53
   Známka za 2. pololetí 2007/8 sexta       2,77
   Známka za 1. pololetí 2008/9 septima      2,64
   Známka za 2. pololetí 2008/9 septima      2,77

  datum                   váha   průměr

15. 10. 2009 ;Limita funkce         0.80   2.33
15. 10. 2009 ;Nepotřebují matematiku: 0   0.40   3.75
12. 11. 2009 _Limita, tečna ke grafu     0.80   2.28
10. 12. 2009 *1. Kompozice          2.00   3.03
14. 1. 2010 *2. Kompozice          1.50   3.14