Přehled známek Matematika oktáva A    

( 13. 5. 2010 )

Průměrná známka  2.33
jméno     vys váha průměr známky
Eso Křížové   3- 4.8 3.31 -1  5 +2 -3  4 
Dáma Kárová   2/ 2.8 2.60 2/3 1 2/3 4/5 0 
Kluk Kárový   4/ 3.5 4.41  4 -4 4/5 0  0 4/5 
Desítka Kárová 2- 4.1 2.30  1  0  2 -3 2/3 
Devítka Kárová 2- 4.2 2.25 2/3 4/5 1/2 1  0 +3 
Osmička Kárová 1  5.9 1.27  1 3/4 1 1/2 1  1 1/2 
Sedma Kárová  1/ 2.8 1.50 -1 1/2 1/2 +2  0 
Eso Pikové   1  4.9 1.20  1 -4  1  1 -1 -1 
Dáma Hercová  1  4.9 1.08  1  3  1 -1  1  1 
Kluk Hercový  3  4.8 3.01 1/2 -4 +4 -3 +3 
Desítka Hercová 2  4.8 1.93  1 3/4 1/2 -2 +2 
Devítka Hercová 2+ 4.8 1.79  2 -1  1  3 +2 
Osmička Hercová 2  4.1 2.05 -1 -4 1/2 0 +2 
Sedma Hercová  1/ 5.3 1.48 -1  1 1/2 1 +2 +2 
Eso Kárové   4+ 4.8 3.73 +2  2  4 -4 +5 
Král Pikový   1/ 2.8 1.44  1  2 1/2 -1  0 
Dáma Křížová  /3 4.8 2.66 3/4 4/5 2 -3 +2 
Kluk Křížový  3- 4.8 3.22  1 -4 3/4 4 -3 
Desítka Křížová 1- 4.8 1.32  1 -1 1/2 +2 -1 
Devítka Křížová 3- 4.1 3.26 1/2 5  0  4  3 
Osmička Křížová 4  4.1 4.01 -4  5  0 3/4 +4 
Eso Hercové   2+ 5.2 1.85  1 3/4 -1 1/2 +3 1/2 
Král Kárový   3  4.8 2.96  1 3/4 -3  4  3 
Dáma Piková   2- 4.1 2.30 2/3 2/3 +3  0  2 
Kluk Pikový   1  4.8 1.00  1  1  1  1  1 
Desítka Piková 4  4.8 4.14 -3 4/5 3/4 5 -4 
Devítka Piková 2  4.1 1.93  1 3/4 2/3 0 1/2 
Osmička Piková 1  4.8 1.29  1 -1  2 +2  1 

Váha známky dle barvy a značka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Poznámky (vysvětlivky k barvám):

   Známka za 2. pololetí 2002/3 prima       1,84
   Známka za 2. pololetí 2003/4 sekunda      2,06
   Známka za 2. pololetí 2004/5 tercie       2,31
   Známka za 2. pololetí 2005/6 kvarta       2,52
   Známka za 2. pololetí 2006/7 kvinta       2,53
   Známka za 2. pololetí 2007/8 sexta       2,77
   Známka za 2. pololetí 2008/9 septima      2,77
   Známka za 1. pololetí 2009/10 oktáva       2,81

  datum                   váha   průměr

10. 12. 2009 *1. Kompozice          2.00   3.03
14. 1. 2010 *2. Kompozice          1.50   3.14
- - - 
 9. 2. 2010 _Počítání s čísly v alg. tvaru 0.70   1.69
 9. 3. 2010 =Počítání s čísly v gon. tvaru 0.70   3.29
17. 3. 2010 ,Binomická a kvadrat. rovnice  0.70   2.02
24. 3. 2010 /Kvadrat.rovce s komplex.koef. 0.70   2.73
 8. 4. 2010 *3. Kompozice          2.00   2.37