Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | známky | suplování | archiv·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4   
 
M II. B | F II. B | F V. F1 | F VIII. A | F VIII. B | F 1. A | F 2. A
 

   Fyzika první A       archiv 2011/12

hostuji na fv.cz.cz

      Přehled známek (chybí). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro gymnázia - Mechanika (JČMF Prometheus 1993,2000). V letošním roce probíhá 53. ročník fyzikální olympiády (kategorie D).

Témata a úkoly z plánovaných a minulých hodin (některé zápisy na tabuli / poznámka)

20/3 Výkon a účinnost,
energie - opakování
  7/3 Zákon zachování mechanické energie
  6/3 Přeměny energie při volném pádu
21/2 Celková mechanická energie
15/2 Kinetická energie - příklady
Potenciální energie
14/2 Opakování - prověrka (zákon zachování hybnosti, tření, dynamika hmot. bodu)
Energie
  7/2 Práce
  1/2 Dynamika opakování
31/1 Dynamika opakování
25/1 Dynamika opakování
24/1 Odstředivá síla - příklady
18/1 Odstředivá síla
17/1 Dostředivá a odstředivá síla
11/1 Tření a valivý odpor
10/1 Reaktivní motor, tření
  4/1 Zákon zachování hybnosti - příklady
  3/1 Zákon zachování hybnosti
21/12 Opakování - prověrka - pohyb po kružnici, pohybové zákony
Zákon zachování hybnosti - příklad
20/12 Zákon zachování hybnosti (odvození)
14/12 Druhý pohybový zákon - příklady
13/12 Zákon síly
  7/12 Pohybové zákony
  6/12 Hybnost
30/11 Normálové a tečné zrychlení - příklady
29/11 Zrychlení při nerovnoměrném křivočarém pohybu
23/11 Opakování - pohyb (prověrka)
Dostředivé zrychlení
15/11 Pohyb po kružnici
11/11 Pohyby - příklady
  9/11 Volný pád - příklady
  8/11 Volný pád
  2/11 Zpomalený pohyb - příklady
  1/11 Rovnoměrně zpomalený pohyb
25/10 Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu
20/10 Zrychlení a časové závislosti(dráhy, rychlosti a zrychlení; video + tabulky)
18/10 Rovnoměrně zrychlený pohyb
12/10 Rovnoměrný přímočarý pohyb
11/10 Polohový vektor
  5/10 Translační a rotační pohyby,
okamžitá rychlost
  4/10 Vztažná soustava, dělení pohybů
27/9 Opakování - prověrka (soustava jednotek SI, převody jednotek, výpočty s jednotkami/objem kvádru, hustota rychlost)
Rovnoměrné a nerovnoměrné pohyby
21/9 Skalární a vektorové veličiny
skládání sil (působících v jednom bodě)
20/9 Násobky a díly, výpočty s jednotkami
16/9 Mezinárodní soustava jednotek SI
základní a odvozené jednotky
13/9 Fyzikální jednotky a veličiny
 9/9 Metody a význam fyziky, opakování některých pojmů, jednotek a veličin
(úkol - opakování základních veličin a jednotek ze ZŠ)
 7/9 Úvodní hodina; organizace výuky, přehled učiva, klasifikace

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd