Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | známky | suplování | archiv·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4   
 
M II. B | F II. B | F V. F1 | F VIII. A | F VIII. B | F 1. A | F 2. A
 

   Matematika sekunda B       archiv 2011/12

hostuji na fv.cz.cz

      Přehled známek (chybí; - minulé pololetí). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Matematika pro 7. ročník ZŠ. Sešit pro matematiku: velký (A4), nelinkovaný.
Letos probíhá 61. ročník matematické olympiády. Podívejte se na zadání pro kategorii Z7.

Témata a úkoly z plánovaných a minulých hodin ( minulá témata)

  9/3 Objem a povrch hranolu (prověrka), Procenta - příprava na výpočty s částí, základem a počtem procent
  7/3 Převody mezi čísly a procenty
  6/3 Slovní úlohy na povrch a objem
Procenta
  5/3 Hranoly, povrch a objem - procvičování
  2/3 Hranoly, povrch a objem
29/2 Hranoly, povrch a objem
28/2 Trojčlenka - opakování (prověrka)
27/2 Souhrnná cvičení - opakování
17/2 Souhrnná cvičení
d.ú. trojčlenka - opakování
15/2 Trojčlenka - náročnější úlohy
d.ú. úlohy 1.2 a 2 str. 59
14/2 Trojčlenka - příklady
d.ú. úlohy 9, 11,13 str. 59
13/2 Trojčlenka
d.ú. úlohy 8, 10,12,14 str. 59
10/2 Graf nepřímé úměrnosti
d.ú. př. 1 str. 57
  8/2 Nepřímá úměrnost
d.ú. dokončení + kontrola tabulky nepřímé úměrnosti podle učebnice
  7/2 Graf přímé úměrnosti
  6/2 Přímá úměrnost (dvě hodiny)
  1/2 Přímá úměrnost
30/1 Oprava čtvrtletní práce
27/1 Měřítko plánu a mapy
25/1 Postupný poměr - příklady
24/1 Poměr - příklady
23/1 Poměr
20/1 Poměr
18/1 2. čtvrtletní práce z matematiky
17/1 Souhrnná cvičení
16/1 Lichoběžník - konstrukční úlohy
13/1 Lichoběžník - konstrukční úlohy
11/1 Lichoběžník
10/1 Obsah trojúhelníka - příklady
  9/1 Obsah trojúhelníka - příklady
  6/1 Obsah trojúhelníka - příklady
  4/1 Obsah trojúhelníka
  3/1 Obsah trojúhelníka
21/12 Vlastnosti kosočtverce
d.ú. vypracujte na zvláštní list (odevzdání 3. 1. 2012 - pozornost za nepozornost):
Sestrojte kosočtverec ABCD, znáte-li výšku na stranu a (va = 5 cm) a delší úhlopříčku u1 (|AC| = 7 cm);
+ úlohy 39, 40 str. 35 - náčrtek, postup, konstrukce
20/12 Kosočtverec
19/12 Konstrukce rovnoběžníku
16/12 Konstrukce rovnoběžníku
14/12 Konstrukce rovnoběžníku
13/12 Obsah rovnoběžníku
12/12 Vlastnosti rovnoběžníků
  9/12 Čtyřúhelníky - rovnoběžníky/cvičení na obrazotvornost a fantazii v geometrii
  7/12 Racionální čísla - prověrka
Čtyřúhelníky
  6/12 Čtyřúhelníky
  2/12 Racionální čísla - opakování,
Čtyřúhelníky
  2/12 Počítání s racionálními čísly - souhrnná cvičení
30/11 Počítání s racionálními čísly - souhrnná cvičení
29/11 Počítání s racionálními čísly - souhrnná cvičení
28/11 Pythagoriáda - školní kolo soutěže
25/11 Počítání s racionálními čísly - souhrnné opakování
23/11 Počítání s racionálními čísly - souhrnné opakování
22/11 Počítání s racionálními čísly - souhrnné opakování
21/11 Komutativnost a asociativnost - procvičování
15/11 Komutativnost a asociativnost
11/11 Počítání s racionálními čísely - periodická čísla
  9/11 Počítání s racionálními čísely - desetinná čísla
  8/11 Zlomky - opakování
  7/11 Počítání s racionálními čísely
  4/11 Oprava čtvrtletní písemné práce, zápis racionálních čísel
  2/11 Racionální čísla
  1/11 1. čtvrtletní práce z matematiky (celá čísla a shodná zobrazení)
31/10 Celá čísla - opakování
25/10 Zobrazení - opakování
24/10 Zobrazení - procvičování
21/10 Konstrukce shodných zobrazení
d.ú: - dokončetu úkol z vyučovací hodiny: K trojůhelníku ΔABC (a = 3 cm, b = 4 cm, c = 5 cm) narýsujte trojúhelník:
     a) ΔA'B'C'; O(o): ΔABC → ΔA'B'C'   o = AB
     b) ΔXYZ; T(CB): ΔA'B'C' → ΔXYZ
     c) ΔKLM; R(A,30°): ΔXYZ → ΔKLM
19/10 Zápis shodných zobrazení
d.ú: K danému trojůhelníku ΔABC narýsujte bod X:
     a) X1; O(o): C → X1   o = AB
     b) X2; T(AC): B → X2
     c) X3; S(B): A → X3
     d) X4; R(C,60°): A → X4
18/10 Otáčení - opakování
17/10 Otáčení - procvičování
14/10 Otáčení
12/10 Posunutí v soustavě souřadnic
11/10 Posunutí
10/10 Středově souměrnost - opakování
  7/10 Další shodná zobrazení
  6/10 Středově souměrné útvary - procvičování, rýsování
  5/10 Středově souměrné útvary
(d.ú. 1. Ve středové souměrnosti zobrazte rovnoramenný trojúhelník podle středu jeho základny. 2. Ve středové souměrnosti zobrazte obecný trojúhelník podle středu jedné jeho strany.)
  3/10 Středová souměrnost - procvičování, rýsování
30/9 Středová souměrnost - úlohy
27/9 Středová souměrnost
26/9 Shodnost trojúhelníků - procvičování, osová a středová souměrnost
23/9 Středová souměrnost, (opakování - osová souměrnost)
21/9 Věta usu
20/9 Věta sus
19/9 Shodnost trojúhelníků, věta sss
16/9 SHODNOST - shodnost trojúhelníků
(d.ú. opakování učiva z primy: shodnost, osová souměrnost, rovinová souměrnost)
14/9 Prověrka - počítání s celými čísly,
SHODNOST
(d.ú. opakování učiva z primy: shodnost, osová souměrnost, rovinová souměrnost)
13/9 Násobení a dělení celých čísel
12/9 Sčítání a odečítání celých čísel, odchylky
  9/9 Záporná čísla - součet a rozdíl
  7/9 Absolutní hodnota, porovnávání celých čísel
  6/9 Úvodní hodina,
číselné obory - opakování
 
24/6 Záporná čísla - násobení a dělení
21/6 Záporná čísla
20/6 Číselné obory
  9/6 až 17/6  Počítání se zlomky
  8/6 Oprava 4. čtvrtletní práce z matematiky
  7/6 Počítání se zlomky
  6/6 4. čtvrtletní práce z matematiky (zlomky)
  3/6 Souhrnné opakování - zlomky
(d.ú: příprava na 4. kompozici)
  2/6 Souhrnné opakování - zlomky
(d.ú: souhrnná cvičení 1 str 42 až 44 do úlohy ..)
  1/6 Souhrnná cvičení 1
(d.ú: souhrnná cvičení 1 str 42 až 44 do úlohy ..)

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd