Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | známky | suplování | archiv·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4   
 
M I. A | F I. B | F III. B | F VI. F1 | F 2. A | F 3. A
 

   Fyzika prima B       archiv 2012/13

hostuji na fv.cz.cz

      Přehled známek (chybí). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Fyzika pro 6. ročník Z© (Macháček, Prometheus 1994|1999).

Témata a úkoly z plánovaných a minulých hodin - zatím nedoplněno

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil ©míd