Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | známky | suplování | archiv·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4   
 
M I. A | F I. B | F III. B | F VI. F1 | F 2. A | F 3. A
 

   Fyzika tercie B       archiv 2012/13

hostuji na fv.cz.cz

      Přehled známek (chybí). Galerie obrázků pro III. B Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro 6. ročník Z© (Macháček, Prometheus 1994|1999) a Fyzika pro 7. ročník Z© (Macháček, Prometheus 2001|2006). Probíhá 54. ročník fyzikální olympiády (kategorie F).

Témata a úkoly z plánovaných a minulých hodin ( minulá témata)
(některé zápisy na tabuli, sekunda / poznámka)

(odkaz na některé stránky z učebnice OPTIKA)

17/6 Fyzika zemské atmosféry
13/6 Voda v přírodě
10/6 Voda v přírodě, v kuchyni, počasí
  6/6 Anomálie vody
  3/6 Skupenské teplo - příklady
30/5 Skupenské teplo
27/5 Sublimace a desublimace
22/5 Změny skupenství
  9/5 Vypařování a var
  2/5 Změny skupenství
29/4 Skupenství
25/4 Sluneční energie
18/4 Hospodaření s teplem
15/4 Vedení tepla a záření
10/4 Vedení tepla
  8/4 Přeměny energie, přenos tepla
  4/4 Přeměny energie, zákon zachování energie
18/3 Přeměny energie, teplo - příklady
14/3 Výpočet tepla
11/3 Joulův pokus
  5/3 Vnitřní energie
  4/3 Přeměny energie
25/2 Přeměny energie
21/2 Polohová a pohybová energie
18/2 Energie
14/2 Účinnost jednoduchých strjů
11/2 Účinnost; opakování - práce a výkon
28/1 Opakování, prověrka (práce a výkon)
ztráty při práci na jednoduchých strojích
24/1 Práce na nakloněné rovině
21/1 Práce a výkon - příklady
17/1 Práce na jednoduchých strojích
14/1 Práce a výkon
10/1 Práce, výkon, energie (učebnice pro tercii|osmý ročník)
  7/1 Opakování prověrka (optika)
  3/1 Fotoaparát - nastavení
17/12 Fotoaparát - nastavení expozice
13/12 Fotoaparát
10/12 Optické přístroje
  4/12 Optické přístroje
  3/12 Vady oka
26/11 Oko, prostorové vidění
22/11 Oko
19/11 Optické přístroje
15/11 Zobrazování dírkovou komorou
12/11 Chod paprsků - odraz na zrcadle
  8/11 Zobrazení dutým zrcadlem - skutečný a neskutečný obraz
Lom světla
  5/11 Zobrazení zrcadlem
  1/11 Zrcadla, odraľeče
29/10 Zobrazení, zobrazení odrazem na zrcadle
22/10 Odraz a lom
18/10 Odraz a lom světla
15/10 Měcíční fáze
11/10 Opakování (prověrka)
Optika - úvod (jak vidíme)
(odkaz na stránky z učebnice)
  3/10 Hydromechanika - shrnutí
  1/10 Archimedův zákon - příklady, manometry
27/9 Archimedův zákon - odvození (viz některé zápisy)
pokus - atmosferický tlak
24/9 Archimedův zákon tabule
20/9 Přetlak a podtlak
17/9 Měření atmosférického tlaku tabule
13/9 Atmosférický tlak tabule
10/9 Vyuľití spojených nádob tabule
  6/9 Úvodní hodina, organizační poznámky, klasifikace.
Opakování - spojené nádoby tabule

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil ©míd