Doporučená úprava sešitu

      Dodržujte okraje - vnější na palec (2-2,5 cm), vnitřní na prst (ale může být i méně, třeba 1 cm), rovnoběžné s okrajem stránky. Zvolenou šířku okrajů pak používejte pro všechny zbývající stránky. Okraje narýsujte slabou čarou na několik stran dopředu. Dodržujte i horní a spodní okraj (bez linkování, asi na šířku 1 řádku).
       Zápis každé další vyučovací hodiny oddělte čarou - linkou, na kterou napíšete číslo hodiny (dle třídní knihy) a datum. Domácí úkol (pokud se nejedná o dopočtení úlohy započaté ve vyučování) označte rovněž linkou, na kterou napíšete "Domácí úkol" (nebo "D.ú."), číslo hodiny, ve které byl úkol zadán a datum.
       Písemné řešení úlohy znamená, že provedete zápis postupu řešení.

      
HODNOCENÍ SEŠITU
.
.
.
nedokončená stránka...