Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·15/16·14/15·13/14·12/13·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4
 
M IV. A | F I. A | F II. B | F III. A | F IV. B | F VI. F2 | Fcv VI. A | Fcv VI. B | F 1. A
 

   Cvičení z fyziky sexta A       archiv 2015/16

 

      Zájemci o náhradní nebo opravný(*) termín písemek a zájemci o konzultace a opravy protokolů mohou využít pondělní termín od 14:10 nebo od 14:30 do 14:50 (podle dohody). Termín písemky si vždy dohodněte alespoň den předem (možno i mailem, to je ovšem bez záruky, že si jej přečtu), abych věděl, která zadání si mám připravit.
Příští termín : úterý 7. 6. 2016 , zadání (asi) od 13:20 hod a pátek 10. 6. 2016, zadání (asi) od 7:10 do 7:20 (čas na vypracování do 7:45).


* pouze ve výjimečných (odůvodněných) případech

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Fyzika pro gymnázia - Mechanika (JČMF Prometheus 1993, 2000, "Molekulová fyzika a termika" (JČMF Prometheus 1993|94), "Elektřina a magnetismus" (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992). V letošním roce probíhá 56. ročník fyzikální olympiády (kategorie C).

Zápisy na elektronickou tabuli ELEKTROSTATIKA

Cvičení z fyziky pro třídu 6B8   (hodnocení protokolu, organizační poznámky, vzor/návod). Pořadí a výběr úloh budu upřesňovat.
  sk.1  sk.2
  8/9 a 15/9   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
           Poznámky k teorii chyb, postup při zpracování naměřených hodnot (třída spojena)
  22/9 a 29/9  1. Měření délky mikrometrickým šroubem a posuvným měřítkem     poznámky / tabule (příklad tabulky pro výšku válečku)
  6/10 a 13/10 2. Určení hustoty kovového válečku                 poznámky
  20/10 a 27/10 3. Měření výtokové rychlosti kapaliny                poznámky / tabule (odvození vzorců)
  3/11 a 10/11 4. Určení momentu setrvačnosti válce a koule            tabule
  1/12 a 24/11 5. Měření součinitele smykového tření                poznámky
  15/12 a 8/12 6. Kinematika kuličky na nakloněné rovině (pomocí dataloggeru)   poznámky - pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
  12/1 a 5/1   doměřování
  26/1 a 19/1   Molární veličiny
           - - - - - - - - - - - -
  sk.2  sk.1
  2/2 a 9/2  7. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky            poznámky
  16/2 a 1/3  8. Určení měrného skupenského tepela tání ledu           poznámky
  15/3 a 8/3  9. Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové        tabule (+ příprava emulze)
  29/3 a 5/4 10. Měření povrchového napětí                    poznámky/ tabule poznámky
  12/4 a 19/4 11. Měření normálového napětí (pomocí dataloggeru)          pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
  26/4 a 3/5 12. Měření indexu lomu vody a skla                  tabule 1 tabule 2
---------------------------------------------
           Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky             tabule 1 a 2 návod (učebnice) str.1, 2, 3, 4
           Kinematika kuličky na nakloněné rovině I (klasické měření)    poznámky/ tabule
           Měření součinitele smykového tření                poznámky (analog.)
		   Měření normálového napětí I                   poznámky/ tabule  
         - Příprava na práci pomocí dataloggeru               příručka k dataloggeru
Označení v "Bakalářích": ? - zatím nedoručeno
X - doručeno, zatím neoznámkováno
A - absence
 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd