Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·16/17·15/16·14/15·13/14·12/13·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4
 
M V. A | F II. A | F III. B | F IV. A | F V. B | F VII. F2 | Fcv VII. A | Fcv VII. B | F 2. A
 

   Fyzika kvinta B       archiv 2016/17

 

      Zájemci o náhradní nebo opravný(*) termín písemek a zájemci o konzultace a opravy protokolů mohou využít páteční termín od 7:00 (je možné, že budu v té době suplovat). Termín písemky si vždy dohodněte alespoň den předem (možno i mailem, to je ovšem bez záruky, že si jej přečtu), abych věděl, která zadání si mám připravit.
Příští (poslední) termín : pátek - 16. 6. 2017 , zadání od 7:10 do 7:20 (čas na vypracování do 7:45).


* pouze ve výjimečných (odůvodněných) případech

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro gymnázia - Mechanika (JČMF Prometheus 1993,2000).. Ve školním roce 2016/17 probíhá (od 15.9.) 58. ročník fyzikální olympiády (kategorie D).

Zápisy z elektronické tabule (celkové zápisy nemusí být kompletní)):
kvinta, kvarta, tercie , sekunda .

Poznámky k některým hodinám - zatím nedoplněno (minulá témata)

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd