Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·16/17·15/16·14/15·13/14·12/13·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4
 
M V. A | F II. A | F III. B | F IV. A | F V. B | F VII. F2 | Fcv VII. A | Fcv VII. B | F 2. A
 

   Cvičení z fyziky septima B       archiv 2016/17

 

      Zájemci o náhradní nebo opravný(*) termín písemek a zájemci o konzultace a opravy protokolů mohou využít páteční termín od 7:00 (je možné, že budu v té době suplovat). Termín písemky si vždy dohodněte alespoň den předem (možno i mailem, to je ovšem bez záruky, že si jej přečtu), abych věděl, která zadání si mám připravit.
Příští (poslední) termín : pátek - 16. 6. 2017 , zadání od 7:10 do 7:20 (čas na vypracování do 7:45).


* pouze ve výjimečných (odůvodněných) případech

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Fyzika pro gymnázia - Mechanika (JČMF Prometheus 1993, 2000, "Molekulová fyzika a termika" (JČMF Prometheus 1993|94), "Elektřina a magnetismus" (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992). V letošním roce probíhá 56. ročník fyzikální olympiády (kategorie C).

Zápisy na elektronickou tabuli ELEKTROSTATIKA       Elektromagnetické kmitání a vlnění

Cvičení z fyziky pro třídu 6B8   (hodnocení protokolu, organizační poznámky, vzor/návod). Pořadí a výběr úloh budu upřesňovat.
  sk.1   sk.2
  13/9 a 20/9   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
         1. Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky           tabule 1 a 2 návod (učebnice) str.1, 2, 3, 4
  sk.2   sk.1
  4/10 a 11/10 2. Měření vlnové délky světla                  (učebnice) ohyb světla str.1, 2 
                                         návod str.1, 2, 3, tabule
  18/10 a 25/10 3. Měření rychlosti zvuku                    tabule
  sk.1   sk.2
  1/11 a 8/11   Měření elektrického proudu a napětí,             poznámky
  15/11 a 22/11 4. Určení voltampérové charakteristiky žárovky         V-A charakteristika žárovky
                                         vztah barva-teplota, pyrometr 1
  29/11 a 6/12 5. Měření elektrického odporu metodou přímou          poznámky/ tabule
  20/12 a 13/12 6. Volampérová charakteristika diody
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  17/1 a 24/1  7. Určení Faradayovy konstanty
  31/1 a 7/2  8. Měření se střídavým proudem                 poznámky k měření tabule
  14/2 a 21/2  9. Ověření zákonitostí pohybu matematického kyvadla		 tabule + poznámky
  28/2 a 14/3 10. Určení setrvačné hmotnosti                  tabule 
      21/3   Vlastnosti cívky a kondenzátoru               tabule
  28/3 a 4/4 11. Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru       pracovní list pdf, docx, odt, tisk 2xA5

           Ověření vztahu pro periodu matematického kyvadla       tabule
           Ověření zákonitostí pohybu matematického kyvadla		 poznámky
           Určení setrvačné hmotnosti
           Vlastnosti cívky a kondenzátoru               tabule
           Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru       tabule
           Určení rezonanční křivky RLC obvodu
           Základy černobílé fotografie                 papírový fotoaparát/video, poznámky

Označení v "Bakalářích": ? - zatím nedoručeno
X - doručeno, zatím neoznámkováno
A - absence
 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd