Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·18/19
 
F V. A | F VII. A | Fcv VII. B | F VIII. B
 

   Fyzika septima A      archiv 2019/20

 

      Vzhledem k omezení docházky do školy budu zde připravovat podklady pro samostudium.

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro gymnázia - "Elektřina a magnetismus" (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992) - Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus 1994|2003) + cvičení z učebnic Mechanika (JČMF Prometheus 1993, 2000), Optika (SPN Praha 1993). . Ve školním roce 2019/20 probíhá (od 17.9.) 61. ročník fyzikální olympiády (kategorie B).

Zápisy z elektronické tabule (celkové zápisy nemusí být kompletní);
z archivu - sexta - elektřina, - sexta - termodynamika, kvarta - mechanika, kvarta , tercie, sekunda.

Témata a úkoly z plánovaných a minulých hodin pro SAMOSTUDIUM

   18/6 Optika
     8/6 Elektromagnetické vlnění - TEST
     4/6 Elektromagnetické vlnění - opakování
     1/6 Elektroakustické měniče
Opakování - otázky
   28/5 Přenos informací - modulace
   25/5 Přenos informací
   21/5 Vlastnosti elektromagnetického vlnění
   18/5 Elektromagnetické vlnění
   14/5 Střídavý proud prověrka - řešení
   11/5 Elektromagnetické vlnění / elektronická tabule 2016/17
     7/5 Přenos a zdroje energie - energetický mix
     4/5 Přenos a zdroje energie
   30/4 Třífázový rozvod střídavých napětí
   27/4 Střídavý proud v energetice
   23/4 Elektromagnetický oscilátor
   20/4 Elektromagnetický oscilátor
   16/4 Elektromagnetický oscilátor - úvodní příklady (řešení)
     6/4 Činný výkon reálné cívky (řešení)
     2/4 Nestacionární magn. pole, střídavý proud (prověrka zadání - řešení)
   30/3 Výkon střídavého proudu graf
   26/3 Složený obvod střídavého proudu
   23/3 RLC obvody
   19/3 Střídavý proud
   16/3 Energie magnetického pole cívky
Úlohy k opakování (viz učebnice - vše před kapitolou Střídavý proud)
     9/3 Indukčnost cívky

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE (výše)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cvičení z fyziky pro třídu VII.A   (hodnocení protokolu, organizační poznámky, vzor/návod). Pořadí a výběr úloh budu upřesňovat, .

Aktuálně je laboratoř fyziky mimo provoz, cvičení budou zahájena po jejím zprovoznění.


  sk.1  sk.2
  8/10  8/10   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
  22/10  5/11   Měření elektrického proudu a napětí               poznámky
  12/11  19/11 1. Určení voltampérové charakteristiky žárovky           tabule (následující odkazy nejsou aktuální) V-A charakteristika žárovky
                                           vztah barva-teplota, pyrometr 1
  3/12  26/11 2. Volampérová charakteristika diody
  10/12  7/1  3. Určení Faradayovy konstanty                   poznámky / tabule 
  21/1  14/1  4. Měření elektrického odporu                    poznámky/ tabule 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  28/1   4/2  5. Měření indexu lomu vody a skla                  tabule 1 tabule 2 obrázek 
  25/2  18/2  6. Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky             tabule 1 a 2 (návod viz učebnice Optika)
  10/3   3/3  7. Určení setrvačné hmotnosti                    tabule, poznámky k měření dataloggerem
  -/-   -/-  8. Ověření zákonitostí pohybu matematického kyvadla         tabule + poznámky

  Níže jsou uvedeny poznámky k některým dříve měřeným úlohám.

  sk.2  sk.1 VI.A 2018/19
  6/9  13/9   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
  20/9 a 27/9  1. Měření délky mikrometrickým šroubem a posuvným měřítkem     poznámky / tabule (příklad tabulky pro výšku válečku)
  4/10 a 11/10 2. Určení hustoty kovového válečku                 poznámky
 18/10 a 25/10 3. Měření výtokové rychlosti kapaliny                poznámky / tabule (odvození vzorců)
  1/11 a 8/11 4. Určení momentu setrvačnosti válce a koule            tabule
 15/11 a 22/11   Měření s dataloggrem                       příručka k dataloggeru
 29/11 a 6/12   Práce s daty - program Logger Pro (Měření tuhosti pružiny)    poznámky
                                           instalační program Logger Pro (pouze pro studenty
                                           gymnázia Ostrava Hrabůvka)
  13/12 a 20/12 5. Měření součinitele smykového tření                poznámky
  24/1   3/1   Měření součinitele smykového tření (dokončení)
  10/1 a 17/1  6. Kinematika kuličky na nakloněné rovině (pomocí dataloggeru)   poznámky - pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
           - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  sk.1  sk.2
  31/1 a 14/2  7. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky            poznámky / tabule
  28/2 a 21/2  8. Určení měrného skupenského tepela tání ledu           poznámky / tabule / tabule VIB
  14/3 a 7/3  9. Měření povrchového napětí                    poznámky/ tabule 
  21/3 a 25/4 10. Měření normálového napětí (pomocí dataloggeru)          pracovní list (docx), (odt), (pdf)
                                    (podrobněji) pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
      25/4 10. Měření normálového napětí I (analogově)             poznámky/ tabule 
  4/4 a x/x   Doměřování, příklady (fázové přeměny)  


 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd