Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·18/19
 
F V. A | F VII. A | Fcv VII. B | F VIII. B
 

   Fyzika oktáva B      archiv 2019/20

 

      Vzhledem k omezení docházky do ąkoly budu zde připravovat podklady pro samostudium.

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992), Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus 1994|2003), Optika (SPN Praha 1993), Speciální teorie relativity (JČMF Prometheus 1993), Fyzika mikrosvěta (JČMF Prometheus 1993), Astrofyzika (JČMF Prometheus 1998).
Probíhá 61. ročník fyzikální olympiády (kategorie A ).

Zápisy z elektronické tabule (celkové zápisy nemusí být kompletní)
tabule z archivu - septima, kvinta, kvarta, tercie , sekunda / loňské stránky

Astrofyzika: - poznámky pro samostudium (podrobné poznámky Ka)

     9/3 Určování vzdáleností
   16/3 Určování hmotností a hvězdná velikost
   19/3 Dopplerův jev
   23/3 Sluneční soustava
   26/3 Charakteristiky a vývoj hvězd
   30/3 Glaxie
     2/4 Kosmologie
 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil ©míd