Poznámky k samostudiu

     Pod zápiy z elektronické tabule na stránkách pro třídu budu opět uvádět témata a úkoly z minulých a plánovaných hodin. Pod aktuálním datem najdete poznámky, které si prostudujte, eventuálně doplňte podle učebnice a jiných zdrojů. Na jejich základě si vypracujte poznámky do sešitu z fyziky. (I k učivu probranému samostudiem vypracujte domácí úkoly obvyklým způsobem - příklady k aktuálnímu tématu podle učebnice.) Dotazy k příkladům a k tématu budeme vyřizovat korespondenčně mailem. (Foto poznámek nebo zadání příkladu přiložte jako přílohu.)

     Termín vypracování poznámek k aktuálnímu datu (podle plánovaných hodin pro samostudium) je k témuž datu. Termín procvičování a zvládnutí učiva (není-li uvedeno jinak) je k termínu příští vyučovací hodiny podle pravidelného rozvrhu hodin. Dotazy k učivu a příkladům posílejte rovněž do termínu příští vyučovací hodiny.


     Letošní známkování? Je úplně jiné. Nemáme společný nástroj, pomocí kterého by bylo možné provádět seriózní zkoušení. Připomíná mi to samoobsluhu, ve které nikdo nekontroluje, jestli se platí pravými nebo falešnými penězi. Někteří zákazníci dál platí pravými bankovkami, protože jsou hrdí na svou čest a někteří nalhávají i sami sobě, že platí padesátikorunami, i když jsou to knoflíky od kalhot.
     Díky za tu hrstku čestných. Klobouk dolů.