do adresáře pro studenty

        

F Y Z I K A   - předmětové stránky

 
 kontakty      

 tématické plány   *

 fyzikální olympiáda   *

 laboratorní cvičení   *

 rozvrh posluchárny   *

 známky na Internetu   *

 výuka   *

 zajímavé odkazy   *
 

Motto:
"Každý odborník je přesvědčen, že jeho věda je ta nejdůležitější. Fyzikové se však liší od ostatních odborníků tím, že jejich věda skutečně nejdůležitější je."

Napsali o nás ...

Fyzice (a také matematice nebo informatice) na naší škole vyučují:

Mgr. Jitka Dubravcová | dubravcovaghrabuvka.cz
Mgr. Pavel Kolašín - garant předmětu | kolasinghrabuvka.cz
RNDr. Jana Kotassková | kotasskovaghrabuvka.cz
Mgr. Martin Kotek | kotekghrabuvka.cz
Mgr. Vlastimil Šmíd | vsmid.sk | informace studentům

_________________________________________________
náměty k této stránce rád přijme Vlastimil Šmíd