Určení povrchového napětí

poznámky k měření

Změřte povrchové napětí kapaliny (vody, lihu, saponátového roztoku - (*) )

  1. proměřte povrchové napětí vody (*) z kapilární elevace
  2. proměřte povrchové napětí vody (*) kapkovou metodou
  3. proměřte povrchové napětí saponátového roztoku z kapilární elevace nebo kapkovou metodou
Poznámky k postupu:

Pomocí jehly a mikrometrického šroubu změřte vnitřní průměr kapiláry. Pak ponořte kapiláru jedním koncem do vody, povytáhněte tak, aby sloupec vody "vzlínal" co nejvýš a odečtěte výšku vody v kapiláře nad okolní hladinou. Z rovnosti tíhy vodního sloupce v kapiláře a povrchové síly spočtěte povrchové napětí. (Předpokládejte, že povrchová síla působí svisle vzhůru, odchylku síly od svislého směru zanedbejte.)

Změřte vnější průměr injekční jehly (s kolmo uříznutou špičkou). Předpokládejte, že krček kapky při odkapávání má při utržení kapky průměr stejný, jako je průměr jehly. Z rovnosti tíhy a povrchové síly v okamžiku ukápnutí spočtěte povrchové napětí. Z počtu kapek, odkapaného objemu a známé hustoty kapaliny spočtěte povrchové napětí.

Všechna měření proveďte opakovaně (5 krát).
(Postup doplňte nákresem a vlastním upřesněním.)

Tabulky (počet řádků dle počtu měření):

Měření vnitřního průměru kapiláry (obdobná tabulka pro měření vnějšího průměru jehly)

Meření výšky sloupce v kapiláře Měření počtu kapek v 1 ml (ve 2 ml, 0,4 ml)
  č.  d/mm  Δd/mm
  1   
  2   
  3   
  4   
  5   
 průměr  
  č.  h/mm  Δh/mm
  1   
  2   
  3   
  4   
  5   
 průměr  
  č.  n    Δn
  1   
  2   
  3   
  4   
  5   
 průměr  

Do závěru zapište výsledná povrchová napětí (včetně odchylek), porovnejte a zhodnoťte výsledky získané různými metodami (srovnejte i s tabulkovými hodnotami).