Měření součinitele smykového tření

poznámky k měření

Určete součinitel smykového tření pro různé povrchy

  1. ověřte nezávislost součinitele smykového tření na velikosti styčných ploch, případně na velikosti tlakové síly (užitím siloměru)
  2. určete součinitel smykového tření (kinematického a statického, měřením na nakloněné rovině)
Poznámky k postupu:

Nejprve ověříme nezávislost součinitele smykového tření na velikosti styčných ploch. Tíhovou sílu určíme zavěšením kvádru na siloměr a velikost styčných ploch budemě menit tak, že budeme kvádr stavět na jeho různě velké stěny (tři různé plochy). Různé tlakové síly můžeme realizovat skládáním kvádrů na sebe. Třecí sílu změříme siloměrem, kterým budeme tahat kvádr rovnoměrným pohybem po vodorovné desce se zkoumaným povrchem (doporučeno dřevo na dřevo).

závislost/nezávislost součinitele smykového tření na velikosti styčných ploch

  plocha podstavy /cm2   N /N  F /N   f = F/N
      
    
    

závislost/nezávislost součinitele smykového tření na tlakové síle

  počet kvádrů   N /N  F /N   f = F/N
      
    
    

Rovněž můžete ověřit nezávislost součinitele smykového tření na rychlosti pohybu kvádru.

Měření součinitele smykového tření pro různé povrchy provedeme pomocí dřevěného kvádru na nakloněné rovině s výměnnými povrchy (dřevěný kvádr [smrk] na překližce [buk], sololitu, umakartu, smirkovém papíru).
Měření provedeme měřením úhlu nakloněné roviny, při kterém (po postrčení) kvádr klouže po nakloněné rovině rovnoměrným pohybem (hledáme úhel mezi polohami, kdy je pohyb zpomalený a kdy je zrychlený). Nakonec změříme statické tření. Nakloněnou rovinu s kvádrem opatrně zvedáme do maximální výšky, ve které se ještě udrží v klidu. Maximální hodnota odpovídá statickému tření.

Tabulka (počet řádků podle počtu měření - jako první kombinaci uveďte dřevo na dřevo):

  materiály   α/°  f = tgα   αs  fs = tgα
  dřevo na dřevo      
     
     
      
      
     

Na závěr porovnejte součinitel smykového tření mezi dvěma dřevěnými plochami určený pomocí siloměru a pomocí nakloněné roviny s tabulkovou hodnotou.