Poznámky k měření se střídavým proudem

OVĚŘENÍ ČINNOSTI POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE

Naměřené hodnoty porovnejte s hodnotami určenými výpočtem z efektivní hodnoty napětí a s hodnotami určenými pomocí dataloggeru a rozdíly zdůvodněte.

MĚŘENÍ NA TRANSFORMÁTORU

Vlastnosti transformátoru ověřte na rozkladném transformátoru - ověřte význam uzavření jádra. Transformační poměr proměřte na nezatíženém transformátoru. Účinnost určete měřením napětí a proudu na primárním i sekundárním vinutí zatíženého transformátoru.