Tematický a časový plán

Předmět fyzika
Školní rok 2012/2013
Třídy I.a,b
Vyučující Jitka Dubravcová, Vlastimil Šmíd
Číslo učeb. plánu ŠVP (RVP ZV č. j. 31 504/2004-22 ve znění pozdější úpravy č. j. 15 523/2007-22) 12858/2007-2)
Hodinová dotace 1/33
Projednáno v PK 31. 8. 2012
  
Září - listopadLátka a těleso
  Magnetické vlastnosti látek
  Elektrické vlastnosti látek
  Gravitace
Prosinec - únor Měření délky a objemu pevného tělesa
Březen Měření hmotnosti tělesa
Duben Hustota
Květen Měření času a teploty
Červen Částice
   
Pavel Kolašín
garant předmětu
     Šárka Staníčková
     ředitelka školy