Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·16/17·15/16·14/15·13/14·12/13·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4
 
M VI. A | F V. A | F VI. B | F VIII. F2
 

   Fyzika sexta B     

 

      Zájemci o náhradní nebo opravný(*) termín písemek a zájemci o konzultace a opravy protokolů mohou využít středeční termín od 7:00 (je možné, že budu v té době suplovat). Termín písemky si vždy dohodněte alespoň den předem (možno i mailem, to je ovšem bez záruky, že si jej přečtu), abych věděl, která zadání si mám připravit.
Příští termín (poslední :-) : úterý - 19. 6. 2018 , zadání od 7:10 do 7:20 (čas na vypracování do 7:45)


* pouze ve výjimečných (odůvodněných) případech

      Některé poznámky jsou jen částečné. Jestliže máte o některé informace zájem, klidně mi napište a já informace doplním.

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro gymnázia - "Mechanika" (JČMF Prometheus 1993,2000), "Molekulová fyzika a termika" (JČMF Prometheus 1993|94), Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus 2003), "Elektřina a magnetismus" (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992). Ve školním roce 2017/18 probíhá (od 18.9.) 59. ročník fyzikální olympiády (kategorie C).

Zápisy z elektronické tabule (celkové zápisy nemusí být kompletní)):
sexta, kvinta, kvarta, tercie , sekunda .   (minulá témata (archiv))

Cvičení z fyziky pro třídu VI.B   (hodnocení protokolu, organizační poznámky, vzor/návod). Pořadí a výběr úloh budu upřesňovat.
  sk.1  sk.2
  12/9 a 3/10   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
  26/9      1. Měření délky (Úkol-opakovaným měřením určete šířku učebnice)   poznámky / tabule (Místo mikrometrického šroubu a posuvného
                                                    měřítka použijeme milimetrové měřítko, místo
                                                    výšky válečku změříme šířku učebnice fyziky.)
      3/10 1. Měření délky (mikrometrickým šroubem a) posuvným měřítkem    poznámky / tabule (příklad tabulky pro výšku válečku)
  17/10 a 10/10 2. Určení hustoty kovového válečku                 poznámky
  31/10 a 24/10 3. Měření výtokové rychlosti kapaliny                poznámky / tabule (odvození vzorců)
  14/11 a 7/11 4. Určení momentu setrvačnosti válce a koule            tabule
  21/11 a 28/11   Seznámení s dataloggrem                     příručka
  5/12 a 12/12   Program LoggerPro                        instalační program (pro Win)
  19/12 a 9/1  5. Kinematika kuličky na nakloněné rovině (pomocí dataloggeru)   poznámky - pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
  16/1 a 23/1  6. Měření součinitele smykového tření (pomocí dataloggeru)     poznámky - pracovní list (.odt) (.doc)  
  - - - - - - - - - - - - - - - - -
  30/1 a 6/2  7. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky            poznámky / tabule
  13/2 a 20/2  8. Určení měrného skupenského tepela tání ledu           poznámky
  27/2 a 6/3  9. Měření normálového napětí I                   poznámky/ tabule  
  27/3 a 20/3 10. Měření povrchového napětí                    poznámky/ tabule 
  24/4 a 3/4 11. Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové        tabule (+ příprava emulze)
           (bez protokolu) + doměřování 
  22/5 a 15/5   teoretické cvičení (opakování, zkoušení)
  
  Níže jsou uvedeny loňské poznámky pro 2. A s podobným programem laboratorních úloh.

  sk.2  sk.1
  5/9   5/9   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
  8/9 a 15/9  1. Měření délky mikrometrickým šroubem a posuvným měřítkem     poznámky / tabule (příklad tabulky pro výšku válečku)
  22/9 a 29/9  2. Určení hustoty kovového válečku                 poznámky
  6/10 a 13/10 3. Měření výtokové rychlosti kapaliny                poznámky / tabule (odvození vzorců)
  XX/12 a 20/10 4. Určení momentu setrvačnosti válce a koule            tabule
  3/11 a 10/11   Měření s dataloggrem
  1/12 a 24/11 5. Měření součinitele smykového tření                poznámky
  15/12 a 8/12 6. Kinematika kuličky na nakloněné rovině (pomocí dataloggeru)   poznámky - pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
  xx/1 a x/1   doměřování
  xx/1 a xx/1   Molární veličiny
           - - - - - - - - - - - -
  sk.1  sk.2
  19/1 a 26/1  7. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky            poznámky
  2/2 a 9/2  8. Určení měrného skupenského tepela tání ledu           poznámky
  16/2 a 23/2  9. Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové        tabule (+ příprava emulze)
  2/3 a 16/3 10. Měření povrchového napětí                    poznámky/ tabule 
  30/3 a x/x 11. Měření normálového napětí (pomocí dataloggeru)          pracovní list (docx), (odt), (pdf)
                                    (podrobněji) pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
 ?13/4 a?20/4 12. Měření indexu lomu vody a skla                  tabule 1 tabule 2
---------------------------------------------
           Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky             tabule 1 a 2 návod (učebnice) str.1, 2, 3, 4
           Kinematika kuličky na nakloněné rovině I (klasické měření)    poznámky/ tabule
           Měření součinitele smykového tření                poznámky (analog.)
		   Měření normálového napětí I                   poznámky/ tabule  
           Měření normálového napětí (pomocí dataloggeru)          pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
         - Příprava na práci pomocí dataloggeru               příručka k dataloggeru

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd