Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·18/19·17/18·16/17·15/16·14/15·13/14·12/13·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4
 
F V. A | F VII. A | Fcv VII. B | F VIII. B
 

   Fyzika septima A     

 

      Zájemci o náhradní nebo opravný(*) termín písemek a zájemci o konzultace a opravy protokolů mohou využít pondělní termín od 14:30. Termín je třeba dohodnout předem, zejména termín opravné písemky vždy dohodněte alespoň den předem, v krajním případě v pondělí dopoledne. (Možno i mailem, to je ovšem bez záruky, že si jej přečtu), abych věděl, která zadání si mám připravit.
Příští termín : pondělí 16. 12. 2019, zadání od 14:30 do 14:45 (čas na vypracování do 15:15)


* pouze ve výjimečných (odůvodněných) případech

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro gymnázia - "Elektřina a magnetismus" (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992) - Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus 1994|2003) + cvičení z učebnic Mechanika (JČMF Prometheus 1993, 2000), Optika (SPN Praha 1993). . Ve školním roce 2019/20 probíhá (od 17.9.) 61. ročník fyzikální olympiády (kategorie B).

Zápisy z elektronické tabule (celkové zápisy nemusí být kompletní);
z archivu - sexta - elektřina, - sexta - termodynamika, kvarta - mechanika, kvarta , tercie, sekunda.

Cvičení z fyziky pro třídu VII.A   (hodnocení protokolu, organizační poznámky, vzor/návod). Pořadí a výběr úloh budu upřesňovat, .

Aktuálně je laboratoř fyziky mimo provoz, cvičení budou zahájena po jejím zprovoznění.


  sk.1  sk.2
  8/10  8/10   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
  22/10  5/11   Měření elektrického proudu a napětí               poznámky
  12/11  19/11 1. Určení voltampérové charakteristiky žárovky           tabule (následující odkazy nejsou aktuální) V-A charakteristika žárovky
                                           vztah barva-teplota, pyrometr 1
  3/12  26/11 2. Volampérová charakteristika diody
  10/12  (7?1) 3. Určení Faradayovy konstanty                   poznámky / tabule 
 (14/1  21/1) 4. Měření elektrického odporu metodou přímou            poznámky/ tabule 
  
  Níže jsou uvedeny poznámky k některým dříve měřeným úlohám.

  sk.2  sk.1 VI.A 2018/19
  6/9  13/9   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
  20/9 a 27/9  1. Měření délky mikrometrickým šroubem a posuvným měřítkem     poznámky / tabule (příklad tabulky pro výšku válečku)
  4/10 a 11/10 2. Určení hustoty kovového válečku                 poznámky
 18/10 a 25/10 3. Měření výtokové rychlosti kapaliny                poznámky / tabule (odvození vzorců)
  1/11 a 8/11 4. Určení momentu setrvačnosti válce a koule            tabule
 15/11 a 22/11   Měření s dataloggrem                       příručka k dataloggeru
 29/11 a 6/12   Práce s daty - program Logger Pro (Měření tuhosti pružiny)    poznámky
                                           instalační program Logger Pro (pouze pro studenty
                                           gymnázia Ostrava Hrabůvka)
  13/12 a 20/12 5. Měření součinitele smykového tření                poznámky
  24/1   3/1   Měření součinitele smykového tření (dokončení)
  10/1 a 17/1  6. Kinematika kuličky na nakloněné rovině (pomocí dataloggeru)   poznámky - pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
           - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  sk.1  sk.2
  31/1 a 14/2  7. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky            poznámky / tabule
  28/2 a 21/2  8. Určení měrného skupenského tepela tání ledu           poznámky / tabule / tabule VIB
  14/3 a 7/3  9. Měření povrchového napětí                    poznámky/ tabule 
  21/3 a 25/4 10. Měření normálového napětí (pomocí dataloggeru)          pracovní list (docx), (odt), (pdf)
                                    (podrobněji) pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
      25/4 10. Měření normálového napětí I (analogově)             poznámky/ tabule 
  4/4 a x/x   Doměřování, příklady (fázové přeměny)  
  další témata   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové        tabule (+ příprava emulze)
           Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky             tabule 1 a 2 návod (učebnice Optika) str.1, 2, 3, 4
           Měření indexu lomu vody a skla                  tabule 1 tabule 2
           Měření vlnové délky světla                    (učebnice) ohyb světla str.1, 2 návod str.1, 2, 3, tabule
           Měření rychlosti zvuku                      tabule
           Měření elektrického proudu a napětí,               poznámky
           Určení voltampérové charakteristiky žárovky           V-A charakteristika žárovky
                                           vztah barva-teplota, pyrometr 1
           Měření elektrického odporu                    poznámky/ tabule / pracovní list
           Volampérová charakteristika diody
           - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           Měření se střídavým proudem I                  efektivní hodnoty - teorie; měření napětí
           Měření se střídavým proudem II                  poznámky / tabule / tabule-teorie-efektivní hodnoty
           Určení Faradayovy konstanty                   poznámky / tabule 
           Ověření zákonitostí pohybu matematického kyvadla         tabule + poznámky
           Určení setrvačné hmotnosti                    tabule 
           Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru         tabule - teorie a tabule - úkoly
           Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru         pracovní list pdf, docx, odt, tisk 2xA5
           Určení rezonanční křivky RLC obvodu
           Základy černobílé fotografie                   papírový fotoaparát/video, poznámky
           Určení voltampérové (zatěžovací) charakteristiky zdroje     poznámky k měření


 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd