Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·17/18·16/17·15/16·14/15·13/14·12/13·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4
 
F IV. A | F VI. A | Fcv VI. B | F VII. B
 

   Fyzika septima B     

 

      Zájemci o náhradní nebo opravný(*) termín písemek a zájemci o konzultace a opravy protokolů mohou využít pondělní termín od 7:00 (je možné, že budu v té době suplovat). Termín písemky si vždy dohodněte alespoň den předem (možno i mailem, to je ovšem bez záruky, že si jej přečtu), abych věděl, která zadání si mám připravit.
Příští termín : pondělí 10. 6. 2019, zadání od 7:10 do 7:20 (čas na vypracování do 7:45)


* pouze ve výjimečných (odůvodněných) případech

      Některé poznámky jsou jen částečné. Jestliže máte o některé informace zájem, klidně mi napište a já informace doplním.

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992) - Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus 1994|2003) + cvičení z učebnic Mechanika (JČMF Prometheus 1993, 2000), Optika (SPN Praha 1993).

Zápisy z elektronické tabule (celkové zápisy nemusí být kompletní); úkol 15. 1.
z archivu - kvinta, kvarta, tercie , sekunda .  

(minulá témata)

Cvičení z fyziky pro třídu 6B8   (hodnocení protokolu, organizační poznámky, vzor/návod). Pořadí a výběr úloh budu upřesňovat.

  sk.1   sk.2
  17/9 a 24/9   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
         1. Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky           tabule 1 a 2 návod (učebnice Optika) str.1, 2, 3, 4
  1/10 a 8/10 2. Měření indexu lomu vody a skla                tabule 1 tabule 2
  15/10 a 22/10 3. Měření vlnové délky světla                  (učebnice) ohyb světla str.1, 2 návod str.1, 2, 3, tabule
  12/11 a 5/11 4. Měření rychlosti zvuku                    tabule
  26/11 a 19/11 5. Měření elektrického proudu a napětí,             poznámky
  10/12 a 3/12 6. Určení voltampérové charakteristiky žárovky         V-A charakteristika žárovky
                                         vztah barva-teplota, pyrometr 1
  7/1 a 17/12 7. Měření elektrického odporu                  poznámky/ tabule / pracovní list
  21/1 a 14/1  8. Volampérová charakteristika diody
         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  11/2 a 28/1  9. Měření se střídavým proudem I                efektivní hodnoty - teorie; měření napětí
  18/2 a 25/2 10. Měření se střídavým proudem II                poznámky / tabule / tabule-teorie-efektivní hodnoty
  4/3 a 11/3 11. Určení Faradayovy konstanty                 poznámky / tabule 
  18/3 a 25/3 12. Ověření zákonitostí pohybu matematického kyvadla		 tabule + poznámky
  1/4 a 8/4 13. Určení setrvačné hmotnosti                  tabule 
  15/4 a 6/5 14. Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru       tabule - teorie a tabule - úkoly
  29/4       Elektromagnetická indukce (příklady)
  13/5
  
  Níže jsou uvedeny poznámky pro VII. B 2016/17 s podobným programem laboratorních úloh.


  1/11 a 8/11   Měření elektrického proudu a napětí,             poznámky
  15/11 a 22/11 4. Určení voltampérové charakteristiky žárovky         V-A charakteristika žárovky
                                         vztah barva-teplota, pyrometr 1
  29/11 a 6/12 5. Měření elektrického odporu metodou přímou          poznámky/ tabule
  20/12 a 13/12 6. Volampérová charakteristika diody
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  17/1 a 24/1  7. Určení Faradayovy konstanty
  31/1 a 7/2  8. Měření se střídavým proudem                 poznámky k měření tabule
  14/2 a 21/2  9. Ověření zákonitostí pohybu matematického kyvadla		 tabule + poznámky
  28/2 a 14/3 10. Určení setrvačné hmotnosti                  tabule 
      21/3   Vlastnosti cívky a kondenzátoru               tabule
  28/3 a 4/4 11. Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru       pracovní list pdf, docx, odt, tisk 2xA5

           Ověření vztahu pro periodu matematického kyvadla       tabule
           Ověření zákonitostí pohybu matematického kyvadla		 poznámky
           Určení setrvačné hmotnosti
           Vlastnosti cívky a kondenzátoru               tabule
           Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru       tabule
           Určení rezonanční křivky RLC obvodu
           Základy černobílé fotografie                 papírový fotoaparát/video, poznámky

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd