Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·19/20
 
F I. A | F I. B | F VIII. A
 

   Fyzika oktáva A     

 

       Samostudium najdete na Google Classroom. Souběžně uvádím přehled učiva a odkazy i zde.

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro gymnázia - Optika (SPN Praha 1993), Speciální teorie relativity (JČMF Prometheus 1993), Fyzika mikrosvěta (JČMF Prometheus 1993), Astrofyzika (JČMF Prometheus 1998).
Oficiální stránky fyzikální olympiády (kategorie A ).

Zápisy z elektronické tabule (celkové zápisy nemusí být kompletní)
další poznámky (zdistanční výuky)
tabule z archivu - septima, - sexta - elektřina, - sexta - termodynamika, kvarta - mechanika, kvarta , tercie, sekunda.
loňské stránky

  Jaderná fyzika - poznámky    / ... z komentovaných poznámek
Astrofyzika - poznámky

Klasifikace za 2. pololetí
 
        >> Příklady k souhrnnému opakování    / ... ze školního serveru (Ka)

Témata a úkoly z minulých hodin (D - distanční výuka)
 
      13/5 Souhrnné opakování - vlnové vlastnosti světla (interference a ohyb,
také viz LP měření vlnové délky) (D)
     (12/5) Konultace - pokusy v lab. fyziky
      10/5 Maturitní opakování - struktura a vlastnosti plynnných a kapalných látek (konzultace - maturita "na zkoušku" - prezenčně)
        6/5 Souhrnné opakování - dynamika (soubor 2)
mohlo by vás zajímat (z FJFI ČVUT v Praze .. přijímací zkouška prominuta) (D)
        3/5 Souhrnné opakování - obvody střídavého proudu (soubor 18) (D)
      29/4 Souhrnné opakování - vlnová optika (soubor 19, úlohy 15 a 11 - poznámka) (D)
      26/4 Souhrnné opakování - vlnová optika (D)
      22/4 Souhrnné opakování - optika (D)
      19/4 Souhrnné opakování - příklady    / kvantová mechanika (relace neurčitosti) (D)
      15/4 Souhrnné opakování - příklady    / řešení obvodů (Ohmův zákon), kapacita kondenzátorů (řazení) (D)
      12/4 Souhrnné opakování - příklady    / vektorový a diferenciální počet, poznámmky + příklady (D)
        8/4 Integrální počet ve fyzice    / částečné poznámmky (D)
      29/3 Diferenciální počet ve fyzice    / částečné poznámmky (D)
      25/3 Vektorový a diferenciální počet ve fyzice    / částečné poznámmky (D)
      22/3 Vznik a vývoj vesmíru    / poznámmky (D)
      18/3 Astrofyzika - opakování    / prověrka; zadání od 9:35
(zájemci o známku z prověrky se pustí do řešení a odeslání řešení neprodleně) (D)
      15/3 Kosmologický princip    / poznámmky (viz. Galaxie) (D)
      11/3 Galaxie    / poznámmky (D)
        8/3 Vznik a vývoj hvězd    / poznámmky (D)
        4/3 Sluneční soustava    / poznámmky (D)
        1/3 Rudý posuv    / poznámmky (D)
      25/2 Hvězdná velikost    / komentované poznámmky
příklady úkol, (řešení) (D)
      22/2 Astrofyzika, měření vzdáleností    / komentované poznámmky (D)
      11/2 Jaderná fyzika - opakování    / prověrka (řešení)
(Připravte si psací potřeby a kalkulačku; před odesláním dopište,
kolik minut jste prověrce věnovali. Řešení vám oboduji.) (D)
        8/2 Fyzikální interakce    / komentované poznámmky (D)
        4/2 Detekce částic    / komentované poznámmky
Elementární částice    / komentované poznámmky
(podrobněji o velkém hadronovém urychlovači) (D)
        1/2 Využití radionuklidů    / komentované poznámmky
odkaz na zdroje radioaktivniho záření (na webu edu.techmania.cz) (D)
      28/1 Přeměnové řady    / komentované poznámmky (D)
      25/1 Radioaktivita    / komentované poznámmky
Zákon radioaktivní přeměny    / komentované poznámmky
příklady    /     řešení (D)
      21/1 Štěpná reakce    / komentované poznámmky
Jaderný reaktor (viz. Jak funguje jaderná eklektrárna projektu Otevřená věda AV ČR) (D)
      18/1 Termonukleární fúze    / komentované poznámmky
úkol: Spočtěte, kolik energie se uvolní (teoreticky) sloučením 1 g deutéria na hélium?    / řešení
tokamak ITER na Wikipedii
článek o projektu ITER na iDnes (D)
      14/1 Vazební energie    / komentované poznámmky
(pro zájemce o opravu známky z minulé prověrky a pro ty, kterým známka chybí, nabízím náhradní zadání.
čas na vypracování 9:45 až 10:10, zaslání ofoceného řešení do 10:15) (D)
      11/1 Jaderná fyzika, hmotnostní schodek    / komentované poznámmky (D)
        7/1 Chemická vazba - poznámky (D)
        4/1 Kvantová čísla - opakování
Elektronový obal s více elektrony       / komentované poznámky (D)
      17/12 Kvantově mechanický model atomu vodíku
      14/12 Opakování (proverka - vlnová optika, STR, kvantová mechanika);
spektrum vodíku
      10/12 Modely atomů
čárové spektrum
        7/12 Jaderná fyzika, modely atomů
        3/12 Vlnové vlastnosti částic
de Broglieova vlnová délka       / komentované poznámky
de Broglieova vlnová délka - příklady       / řešení
Vlnový popis       / komentované poznámky (D)
      30/11 Úvod do kvantové mechaniky (fyzika mikrosvěta)
Fotoelektrický jev       / komentované poznámky
Kvanta nebo světelné vlny?       / komentované poznámky
Comptonův jev (nepovinně)       / komentované poznámky (D)
      26/11 Zákon zachování celkové energie
STR - příklady       / řešení
souhrn       / komentované poznámky (D)
      23/11 Další důsledky Lorentzovy transformace
Dilatace času       / komentované poznámky
Kontrakce délek       / komentované poznámky
Důsledky Lorentzovy transformace - souhrn   / pdf
Hmotnost a energie       / komentované poznámky
(hodnoty koeficientu α pro některé rychlosti)   / pdf
(graf závislosti hmotnosti na rychlosti)   / pdf (D)
      19/11 Lorentzova transformace a její důsledky
Lorentzova transformace, relativnost současnosti
Relativnost současnosti obsahuje pár (ne zásadních) chyb v příkladu, najděte je.
(s opravenou chybou - jen pdf) (D)
      16/11 Úvod do speciální teorie relativity
Úvod do STR, Principy STR
spočtěte příklad (D)
      12/11 Rentgenové záření (D)
       9/11 Elektromagnetické záření (vlnová optika - pracovní list formát *.odt, formát MS Word; pracovní list řešení) (D)
       5/11 Polarizace světla (D)
       2/11 Vlnová optika, Ohyb světla. (D)
      22/10 Vlnová optika, úvod + interference / prověrka - řešení prověrky. (D)
      19/10 Paprsková optika prověrka; Vlnová optika úvod (D)
      15/10 Optické přístroje - příklady výsledky (D)
      12/10 Optické přístroje poznámky (D)
       8/10 Oko jako optická soustava, oční vady, lupa poznámky (D)
       5/10 Příčné zvětšení a optická mohutnost - poznámky; řešení příkladu (D)
       1/10 Úlohy na zobrazovací rovnici (D)
      21/9 Znaménková konvence
      17/9 Optické zobrazování
      14/9 Paprsková optika; Optické zobrazování
      10/9 Elektromagnetické vlnění - opakování (prověrka)
        7/9 Revize učiva - elektromagnetické vlnění
        3/9 Úvod, klasifikace, přehled učiva

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd