Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·17/18·16/17·15/16·14/15·13/14·12/13·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4
 
F IV. A | F VI. A | Fcv VI. B | F VII. B
 

   Fyzika cvičení sexta B     

 

      Zájemci o náhradní nebo opravný(*) termín písemek a zájemci o konzultace a opravy protokolů mohou využít pondělní termín od 7:00 (je možné, že budu v té době suplovat). Termín písemky si vždy dohodněte alespoň den předem (možno i mailem, to je ovšem bez záruky, že si jej přečtu), abych věděl, která zadání si mám připravit.
Příští termín : pondělí 10. 6. 2019, zadání od 7:10 do 7:20 (čas na vypracování do 7:45)


* pouze ve výjimečných (odůvodněných) případech

      Některé poznámky jsou jen částečné. Jestliže máte o některé informace zájem, klidně mi napište a já informace doplním.

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Fyzika pro gymnázia - "Mechanika" (JČMF Prometheus 1993,2000), "Molekulová fyzika a termika" (JČMF Prometheus 1993|94), "Elektřina a magnetismus" (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992). Ve školním roce 2017/18 probíhá (od 18.9.) 59. ročník fyzikální olympiády (kategorie C).

Zápisy na elektronickou tabuli ELEKTROSTATIKA.

Cvičení z fyziky pro třídu VI.B   (hodnocení protokolu, organizační poznámky, vzor/návod). Pořadí a výběr úloh budu upřesňovat.
  sk.1  sk.2
  11/9 a 18/9   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
  25/9 a 2/10 1. Měření délky (mikrometrickým šroubem a) posuvným měřítkem    poznámky / tabule (příklad tabulky pro výšku válečku)
  9/10 a 16/10 2. Určení hustoty kovového válečku                 poznámky
  23/10 a 6/11 3. Měření výtokové rychlosti kapaliny                poznámky / tabule (odvození vzorců)
  20/11 a 13/11 4. Určení momentu setrvačnosti válce a koule            tabule
  4/12 a 27/11   Měření s dataloggrem                       příručka k dataloggeru
  18/12 a 11/12   Práce s daty - program Logger Pro (Měření tuhosti pružiny)    poznámky
                                           instalační program Logger Pro (pouze pro studenty
                                           gymnázia Ostrava Hrabůvka)
  15/1 a 8/1  5. Měření součinitele smykového tření                poznámky
  29/1 a 22/1  6. Kinematika kuličky na nakloněné rovině (pomocí dataloggeru)   poznámky - pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
           - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  12/2 a 19/2  7. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky            poznámky / tabule
  26/2 a 5/3  8. Určení měrného skupenského tepela tání ledu           poznámky / tabule / tabule VIA
  12/3 a 19/3  9. Měření normálového napětí I                   poznámky / tabule
  26/3 a 2/4 10. Měření povrchového napětí                    poznámky / tabule 
  
  
  Níže jsou uvedeny loňské poznámky pro VI. B (a některé starší) s podobným programem laboratorních úloh.


  6/11 a 7/11 4. Určení momentu setrvačnosti válce a koule            tabule
  21/11 a 28/11   Seznámení s dataloggrem                     příručka
  5/12 a 12/12   Program LoggerPro                        instalační program (pro Win)
  19/12 a 9/1  5. Kinematika kuličky na nakloněné rovině (pomocí dataloggeru)   poznámky - pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
  16/1 a 23/1  6. Měření součinitele smykového tření (pomocí dataloggeru)     poznámky - pracovní list (.odt) (.doc)  
           Měření součinitele smykového tření                poznámky (analog.)
  - - - - - - - - - - - - - - - - -
  30/1 a 6/2  7. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky            poznámky / tabule
  13/2 a 20/2  8. Určení měrného skupenského tepela tání ledu           poznámky
  27/2 a 6/3  9. Měření normálového napětí I                   poznámky/ tabule  
  x/x a x/x   Měření normálového napětí II (pomocí dataloggeru)        pracovní list (docx), (odt), (pdf)
                                    (podrobněji) pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
  27/3 a 20/3 10. Měření povrchového napětí                    poznámky/ tabule 
  24/4 a 3/4 11. Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové        tabule (+ příprava emulze)
           (bez protokolu) + doměřování 
  22/5 a 15/5   teoretické cvičení (opakování, zkoušení)
 ?13/4 a?20/4 12. Měření indexu lomu vody a skla                  tabule 1 tabule 2
           Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky             tabule 1 a 2 návod (učebnice) str.1, 2, 3, 4
           Kinematika kuličky na nakloněné rovině I (klasické měření)    poznámky/ tabule

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd