Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·16/17·15/16·14/15·13/14·12/13·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4
 
M VI. A | F V. A | F VI. B | F VIII. F2
 

   Matematika sexta A     

 

      Zájemci o náhradní nebo opravný(*) termín písemek a zájemci o konzultace a opravy protokolů mohou využít středeční termín od 7:00 (je možné, že budu v té době suplovat). Termín písemky si vždy dohodněte alespoň den předem (možno i mailem, to je ovšem bez záruky, že si jej přečtu), abych věděl, která zadání si mám připravit.
Příští termín (poslední :-) : úterý - 19. 6. 2018 , zadání od 7:10 do 7:20 (čas na vypracování do 7:45)


* pouze ve výjimečných (odůvodněných) případech

      Některé poznámky jsou jen částečné. Jestliže máte o některé informace zájem, klidně mi napište a já informace doplním.

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnic Matematika pro gymnázia - "Planimetrie" (JČMF Prometheus 1993-2014), "Funkce" (JČMF Prometheus 1993-2014), "Goniometrie" (JČMF Prometheus 1993-2014). Ve školním roce 2017/18 probíhá 67. ročník matematické olympiády (sexta spadá do kategorie B). VŠB pořádá semináře (nejen) pro řešitele MO.

16/10 Množiny bodů dané vlastnosti
12/10 Prověrka - útvary v rovině,
Konstrukční úlohy
10/10 Opakování
  9/10  Cvičení - mocnost bodu ke kružnici do str, 86
  5/10  Mocnost bodu ke kružnici
  3/10  Eukleidovy věty, Pyth. věta - příklady
  2/10  Cvičení - úlohy do str, 73
27/9 Eukleidovy věty, Pyth. věta
26/9 Euklidovy věty
25/9 Obvody a obsahy - příklady
21/9
20/9 Obvody a obsahy
19/9 Obvody a obsahy
18/9 Úhly - úlohy
14/9 Úsekový úhel
13(9 Obvodový a středový úhel
12/9 Obvodový a středový úhel
11/9 Vzájemná poloha kružnic - cv
  7/9 Prověrka - "počty" (zlomky a des. čísla bez kalkulátoru),
Vzájemná poloha kružnic
  6/9 Úvod

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd