Fotogalerie  
  S t u d e n t ů m
Osobní | Studentům | Známky | Suplování | 2003/04 | >2004/05<

F I. A | F I. B | M II. A | F II. A | M III. A | F III. B | M IV. A | F V. A | F 4. A

    Fyzika prima A    


      Závěrečný přehled známek (k 17. 6. 2005) již obsahuje ve sloupci "vys" předběžný návrh výsledné známky. ( 2/ znamená 2-3 se známkou 2, /2 znamená 1-2 se známkou 2, +,- znamená rozdíl o čtvrt stupně)
      Přehled známek (aktualizace [an error occurred while processing this directive]). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Fyzika pro 6. ročník ZŠ (Macháček, Prometheus 1994|1999). >> Probíhá 46. ročník fyzikální olympiády (i astronomická olympiáda, školní kolo je plánováno na 15. 11. - bližší informace u prof. Kolašína).

 6/9   Úvod do studia fyziky
 8/9 O fyzice
13/9 Metody a postupy fyziky
15/9 Fyzikální pokusy
20/9 Fyzikální pokusy
22/9 Látka a těleso
27/9 Pevné a kapalné látky, vlastnosti
29/9 Změny skupenství
 4/10 Magnetická síla
 6/10 Magnetická síla
11/10 Elektrická síla
13/10 Elektrický náboj
18/10 Gravitační síla
20/10 Vodorovný a svislý směr
25/10 Projevy gravitační síly
opakování
 1/11 Měření
měření délky
 3/11 Opakování - o silách (prověrka
látka a těleso, magnetická, elektrická a gravitační síla)
 8/11 Měření malých délek (průměr drátu)
10/11 Měření objemu, litr a m3
15/11 Výpočet objemu a převody jednotek
22/11 Měření objemu odměrným válcem
24/11 Měření hmotnosti
29/11 Vážení na laboratorních vahách
 1/12 Setrvačná hmotnost
opakování - převody jednotek
 6/12 Hustota
 8/12 Výpočet hustoty
13/12 Měření a výpočty hustoty
15/12 Výpočty s hustotou
20/12 Opakování
 3/1 Čas
 5/1 Měření času, jednotky
10/1 Krátký a dlouhý čas
12/1 teplota
17/1 Teploměr
19/1 Měření teploty
24/1 Měření teploty
26/1 Graf závislosti teploty na čase
 2/2 -x-
 7/2 -x-
 9/2 -x-
14/2 -x-
16/2 Vlastnosti částic
21/2 Vzlínavost
23/2 Atomy a molekuly
28/2 Molekuly
 2/3 Krystaly
14/3 Složení látek - opakování
16/3 Souhrnné opakování
prověrka
21/3 Elektřina
23/3 Elektrický obvod, schématické značky
30/3 Elektrický proud a napětí
 4/4 Elektrický proud a napětí
 6/4 Jednoduchý a rozvětvený el. obvod
11/4 Měření elektrického proudu
13/4 Bezpečnost při práci s elektrickým proudem
25/4 Bezpečnost při práci s elektrickým proudem
27/4 Tepelné spotřebiče
 2/5 Elektromagnet
 4/5 Elektrický proud - opakování >>klenot<<
 9/5 Užití lektromagnetů
11/5 Zvuk
16/5 Zdroje zvuku
18/5 Vznik zvuku v hudebních nástrojích

Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd