Fotogalerie  
  S t u d e n t ů m
Osobní | Studentům | Známky | Suplování | 2003/04 | >2004/05<

F I. A | F I. B | M II. A | F II. A | M III. A | F III. B | M IV. A | F V. A | F 4. A

    Fyzika prima B    


      Závěrečný přehled známek (k 17. 6. 2005) již obsahuje ve sloupci "vys" předběžný návrh výsledné známky. ( 2/ znamená 2-3 se známkou 2, /2 znamená 1-2 se známkou 2, +,- znamená rozdíl o čtvrt stupně)
      Přehled známek (aktualizace [an error occurred while processing this directive]). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Fyzika pro 6. ročník ZŠ (Macháček, Prometheus 1994|1999). >> Probíhá 46. ročník fyzikální olympiády (i astronomická olympiáda, školní kolo je plánováno na 15. 11. - bližší informace u prof. Kolašína).

 8/9   Úvod do studia fyziky
10/9 O fyzice
15/9 Metody a postupy fyziky
17/9 Fyzikální pokusy
22/9 Látka a těleso
24/9 Pevné látky a kapaliny, vlastnosti
29/9 Změny skupenství
 1/10 Magnetická síla
 6/10 Magnetická síla
 8/10 Elektrická síla
13/10 Elektrický náboj
15/10 Gravitační síla
20/10 Gravitační síla
22/10 Vodorovný a svislý směr
opakování
 3/11 Opakování - o silách (prověrka
látka a těleso, magnetická, elektrická a gravitační síla)
 5/11 Měření
měření délky
10/11 Měření malých délek (průměr drátu)
12/11 Měření objemu, litr a m3
19/11 Výpočet objemu a převody jednotek
24/11 Měření hmotnosti
26/11 Vážení na laboratorních vahách
 1/12 Setrvačná hmotnost
opakování - převody jednotek
 3/12 Hustota
 8/12 Výpočet hustoty
10/12 Měření a výpočty hustoty
15/12 Výpočty s hustotou
 5/1 Čas
 7/1 Měření času
12/1 Krátký a dlouhý čas
14/1 teplota
19/1 Teploměr
21/1 Měření teploty
26/1 Graf závislosti teploty na čase
28/1 Teplotní roztažnost
 2/2 Bimetal, termostat
 9/2 Teplotní roztažnost v praxi
11/2 Přenos tepla, topení a chladič
16/2 Vlastnosti částic
18/2 Vzlínavost
23/2 Atomy a molekuly
25/2 Molekuly
 2/3 Částicové složení látek, opakování
prověrka
 4/3 Částicové složení látek, opakování
16/3 Souhrnné opakování
prověrka
18/3 Elektřina
23/3 Elektrický obvod, schématické značky
30/3 Elektrický proud a napětí
 1/4 Elektrický proud a napětí
 6/4 Jednoduchý a rozvětvený el. obvod
 8/4 Měření elektrického proudu
13/4 Bezpečnost při práci s elektrickým proudem
15/4 Bezpečnost při práci s elektrickým proudem
27/4 Tepelné spotřebiče
29/4 Elektromagnet
 4/5 Elektrický proud - opakování
 6/5 Užití lektromagnetů
11/5 Zvuk
13/5 Zdroje zvuku
18/5 Vznik zvuku v hudebních nástrojích
20/5 Rychlost zvuku

Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd