Fotogalerie  
  S t u d e n t ů m
Osobní | Studentům | Známky | Suplování | 2003/04 | >2004/05<

F I. A | F I. B | M II. A | F II. A | M III. A | F III. B | M IV. A | F V. A | F 4. A

    Fyzika tercie B    


      Závěrečný přehled známek (k 17. 6. 2005) již obsahuje ve sloupci "vys" předběžný návrh výsledné známky. ( 2/ znamená 2-3 se známkou 2, /2 znamená 1-2 se známkou 2, +,- znamená rozdíl o čtvrt stupně)
      Přehled známek (aktualizace [an error occurred while processing this directive]). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Fyzika pro 8. ročník ZŠ (Macháček).
>> Probíhá 46. ročník fyzikální olympiády (i astronomická olympiáda, školní kolo je plánováno na 15. 11. - bližší informace u prof. Kolašína).

 6/9   Přehled učiva, opakování
 8/9 Mechanika - opakování
Práce a výkon - úvod
13/9   Mechanická práce
15/9   Mechanická práce výpočty
20/9   Práce jednoduchých strojů
22/9   Účinnost jednoduchých strojů
27/9   práce a účinnost - příklady
Energie - úvod
29/9   prověrka - práce (jednoduchých strojů)
Energie
 4/10   Energie
 6/10   Výkon
11/10   Přeměny energie, výkon (opakování)
13/10   Opakování
18/10   Teplota a teplo, vnitřní energie
20/10   Teplota a teplo (rozdíl, jednotky)
 1/11   Měření tepla
 3/11   Příklady
 8/11   Měření tepla
účinnost vařiče (varné konvice)
10/11   Tepelná výměna, měrná tepelná kapacita
(výpočty)
15/11   Přenos tepla - přehled
22/11   Energie a teplo - opakování prověrka
vedení tepla
24/11   Proudění a záření
29/11   Šíření tepla zářením
 1/12   Teplo - opakování
 6/12   Změny skupenství - přehled skupenství
 8/12   Změny skupenství
tání a tuhnutí
13/12   Změny skupenství - pokusy v laboratoři (nízká účast)
15/12   Změny skupenství
vypařování a var
20/12   Kondenzace a zkapalnění
 3/1   Opakování; meteorologie - sam. práce
 5/1   Opakování - prověrka
Tepelné motory - úvod
10/1   Tryskové a turbínové motory
12/1   Opakování - zkoušení, samostatná práce - čtyřtaktní motory
17/1   Čtyřtaktní a dvoutaktní motor
19/1   Modely motorů, pokusy s chladící směsí
24/1   Modely motorů - ukázky animací, parní stroj (ukázka funkčního modelu)

ELEKTŘINA - pokusy z elektrostatiky (opakování)
26/1   Elektrický proud (jako děj)
 2/2   Měření el. proudu
 7/2   Elektrický proud jako proud vody
 9/2   Elektrické napětí
14/2   Měření el. napětí
16/2   El. článek, elektrický odpor
21/2   Reostat a potenciometr
23/2   Ohmův zákon
28/2   Sériové řazení spotřebičů
 2/3   Paralelní řazení spotřebičů
14/3   Řazení odporů - příklady
16/3   Zdroje napětí
prověrka :-) - odloženo
(Ohmův zákon a řazení odporů)
21/3   Elektrický proud v elektrolytech
23/3   Zdroje napětí
prověrka :-(
(Ohmův zákon a řazení odporů)
30/3 Voltův sloup, řazení zdrojů
 4/4 Galvanické články
 6/4 Práce a výkon elektrického proudu
11/4 Měření elektrické energie
13/4 Opakování - řešení el. obvodů
20/4 Bezpečnost při práci s elektrickým proudem
 2/5 Elektromagnet a elektromotor
 4/5 Opakování (prověrka)
 9/5 Elektromagnetická indukce - pokusy
11/5 Elektromagnetická indukce
16/5 Dynamo a alternátor, střídavý proud

Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd