Fotogalerie  
  S t u d e n t ů m
Osobní | Studentům | Známky | Suplování | 2003/04 | >2004/05<

F I. A | F I. B | M II. A | F II. A | M III. A | F III. B | M IV. A | F V. A | F 4. A

    Fyzika kvinta A    


      Závěrečný přehled známek (k 17. 6. 2005) již obsahuje ve sloupci "vys" předběžný návrh výsledné známky. ( 2/ znamená 2-3 se známkou 2, /2 znamená 1-2 se známkou 2, +,- znamená rozdíl o čtvrt stupně)
      Přehled známek (aktualizace [an error occurred while processing this directive]). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Fyzika pro 1. ročník vyššího gymnázia. Poznámky k laboratorním cvičením můžete najít na stránkách PK fyziky. Najdete tam také poznámky ke zpracování protokolu a rozpis skupin.
      Zpracované protokoly je třeba odeslat elektronickou poštou nejpozději do 12-ti dnů (středa "přespříštího týdne").
>> Probíhá 46. ročník fyzikální olympiády (i astronomická olympiáda, školní kolo je plánováno na 15. 11. - bližší informace u prof. Kolašína).

      >> Poznámky k měření výtokové rychlosti

 8/9   Úvod, přehled učiva (úkol)
10/9 Opakování; gravitační zákon, vrhy,
Sluneční soustava
15/9 Mechanika tuhého tělesa
Tuhé těleso, dělení pohybů
17/9 Moment síly
22/9 Momentová věta (Dcv 4/180)
24/9 Skládání sil, rovnob. síly
29/9 Skládání rovnob. sil v opačném směru
 1/10 Dvojice sil
 6/10 Prověrka (moment síly, skládání sil)
Rovnovážná poloha
 8/10 Skládání sil - úlohy
13/10 Těžiště
15/10 Rovnovážná poloha
20/10 Stabilita
22/10 Otáčivý pohyb tuhého tělesa
(Fcv - foto)
 3/11 Moment setrvačnosti
 5/11 Energie otáčivého pohybu
10/11 Moment setrvačnosti válce a koule
12/11 Mechanika tekutin, hydromechanika
hydraulický lis
19/11 Hydrostatický tlak
24/11 Spojené nádoby
26/11 Atmosferický tlak
 1/12 Vztlaková síla a Archimédův zákon
 3/12 Opakování (prověrka)
Archimédův zákon - příklady
 8/12 Archimédův zákon - příklady
10/12 Plování těles
15/12 Ustálené proudění
17/12 Tlaková energie
 5/1 Opakování - prověrka
proudění - příklady
 7/1 Proudění reálné kapaliny
obtékání
12/1 Bernouliova rovnice
14/1 Opakování - zkoušení
proudění reálné kapaliny - samostatná práce
19/1 Proudění reálné kapaliny, laminární a turbulentní proudění
21/1 Obtékání těles a odporová síla
26/1 Obtékání křídla

Molekulová fyzika a termika - úvod
28/1 Působení částic
 2/2 Modely skupenství
 9/2 Rovnovážný stav
11/2 Plynový teploměr a termodynamická teplota
16/2 Vnitřní energie a tepelná kapacita
Kalorimetrická rovnice
18/2 1. zákon termodynamiky
 2/3 Opakování - kalorimetrická rovnice
1. zák. TD
 4/3 Plyny - úvod
16/3 Rozdělení rychlosti částic v plynu
18/3 Střední kvadratická rychlost
23/3 Prověrka
Střední kvadratická rychlost a translační kin. energie
30/3 Tlak plynu
 2/4 Stavová rovnice pro ideální plyn - odvození
 5/4 Stavová rovnice - příklady
 8/4 Tepelné děje
Izotermický děj
12/4 Opakování,
Izotermický děj
15/4 Izochorický děj
Izobarický děj
19/4 - opakování (zkoušení)
22/4 Tepelné děje z hlediska energie
26/4 Adiabatický děj
29/4 Pissonův zákon
 3/5 Kruhový děj
 6/5 Kruhový děj
10/5 Parní stroj - ukázka
13/5 Účinnost kruhového děje
17/5 Spalovací motory
20/5 Opakování, reaktivní motory

Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd