S t u d e n t ů m
Osobní | Studentům | Známky | Suplování | 2003/04 | >2004/05<

F I. A | F I. B | M II. A | F II. A | M III. A | F III. B | M IV. A | F V. A | F 4. A

    Matematika sekunda A    


      Závěrečný přehled známek (k 17. 6. 2005) již obsahuje ve sloupci "vys" předběžný návrh výsledné známky. ( 2/ znamená 2-3 se známkou 2, /2 znamená 1-2 se známkou 2, +,- znamená rozdíl o čtvrt stupně)
      Přehled známek (aktualizace [an error occurred while processing this directive]). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Matematika pro 7. ročník ZŠ I a II (Trejbal SPN 1999).
Letos probíhá již 54. ročník matematické olympiády. Podrobnější informace najdete na stránkách Jihočeské univerzity.

 6/9   Přehled učiva, opakování
 8/9 Číselné obory - přehled
Přirozená čísla, celá čísla
(úkol: odečítání celých čísel)
10. 9. Celá čísla
absolutní hodnota, součet a rozdíl
13. 9. Výpočty se zápornými čísly
15. 9. Výpočty se zápornými čísly, priorita operací, ()
17. 9. Výpočty se zápornými čísly - složené výpočty
20. 9. Zlomky - základní pojmy
22. 9. Rozšiřování a krácení zlomků
24. 9. Úlohy na krácení a rozšiřování zlomků
(Dcv. 10,15/20)
27. 9. Porovnávání zlomků, smíšená čísla
29. 9. Celá čísla - cvičení, zlomky na číselné ose
 1.10. Prověrka - celá čísla;
sčítání zlomků
 4.10. Sčítání zlomků
 6.10. Násobení zlomků
 8.10. Násobení zlomků
11.10. Dělení zlomků (celým číslem)
13.10. Dělení zlomků
15.10. Desetinná čísla
18.10. Periodická čísla
20.10. Složené zlomky
22.10. Složené zlomky
25.10. Slovní úlohy (se zlomky)
 1.11. Souhrnné opakování
(zkoušení - zlomky)
 3.11. Souhrnné opakování slovní úlohy
(zkoušení - zlomky)
 5.11. Souhrnné opakování slovní úlohy
 8.11. Další výpočty se složenými zlomky
10.11. Shodnost rovinných útvarů
opakování základních pojmů z geometrie
12.11. Přímá a nepřímá shodnost
15.11. Shodnost trojúhelníků, věta sss
19.11. Další věty o shodnosti
22.11. 1. čtvrtletní práce z matematiky
24.11. Další věty o shodnosti
26.11. Středová souměrnost
osová souměrnost - opakování
29.11. Oprava čtvrtletní práce z matematiky
 1.12. Středová souměrnost
 3.12. Středově souměrné útvary
 6.12. Posunutí
Vlastnosti posunutí
10.12. Posunutí v soustavě souřadnic
13.12. Posunutí v soustavě souřadnic
(příklad skládání sil)
15.12. Náhradní termín čtvrtletní práce z matematiky
Otočení
17.12. Otočení
 3.1. Souhrnná cvičení
 5.1. Racionální čísla
číselné obory - opakování
 7.1. ..
10.1. ..
12.1. ..
14.1. 2. čtvrtletní práce z matematiky
17.1. Absolutní hodnota racionálního čísla
19.1. Oprava 2. čtvrtletní práce
21.1. |a|, uspořádání čísel
24.1. Sčítání racionálních čísel
26.1. Odečítání a násobení racionálních čísel
28.1. Dělení racionálních čísel
 2.2. Čtyřúhelníky
 4.2. Rozdělení čtyřúhelníků
 7.2. Rovnoběžníky
 9.2. Kosodélník
11.2. Obsah kosodélníka
21.2. Kosodélníky, konstrukce, příklady
28.2. Obsah trojúhelníka
 2.3. Lichoběžníky
 4.3. Opakování
14.3. Souhrnná cvičení - čtyřúhelníky
16.3. Prověrka čtyřúhelníky
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost.
18.3. Poměr
21.3. Postupný poměr
23.3. Postupný poměr, příklady
30.3. Měřítko
 1.4. Změna v daném poměru
 4.4. Přímá úměrnost
 6.4. Nepřímá úměrnost
 8.4. Nepřímá úměrnost, graf
11.4. Úměrnost, doplňování tabulek
13.4. Úměra a trojčlenka
15.4. Trojčlenka
20.4. Trojčlenka - příklady
22.4. Náročnější úlohy na trojčlenku
25.4. Souhrnná opakování
27.4. Souhrnná opakování
29.4. 3. čtvrtletní práce z matematiky
 2.5. Hranoly - povrch a objem
 4.5. Hranoly
 6.5. (pozn.: poslední zvonění)
 9.5. Procenta a úrok
Procento
11.5. Procenta - zavedení vzorce
13.5. Poslední zvonění třídy 4. a
16.5. Procenta - příklady základních výpočtů (podle vzorce)
18.5. Procenta - doplňovací tabulky
20.5. Procenta - úlohy s různými základy
.. Procenta - jednoduché úrokování
Promile
Souhrnná opakování
10.6. 4. čtvrtletní práce z matematiky

Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd