Fotogalerie  
  S t u d e n t ů m
Osobní | Studentům | Známky | Suplování | 2003/04 | >2004/05<

F I. A | F I. B | M II. A | F II. A | M III. A | F III. B | M IV. A | F V. A | F 4. A

    Matematika kvarta A    


      Vítejte. Na těchto stránkách budu uvádět přehled probíraných témat a přehled známek. (Podrobnější informace si můžete přečíst v pravidlech pro známkování.) A jak to bylo doopravdy? Můžete si přečíst ve třídní kronice. Škoda jen, že již nefunguje jako otevřený systém, ale jako něco, drženého pod pokličkou hesla. Že by důsledek oboustranné netolerance?

      Závěrečný přehled známek (k 17. 6. 2005) již obsahuje ve sloupci "vys" předběžný návrh výsledné známky. ( 2/ znamená 2-3 se známkou 2, /2 znamená 1-2 se známkou 2, +,- znamená rozdíl o čtvrt stupně)
      Přehled známek (aktualizace [an error occurred while processing this directive] - minulé pololetí ). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Matematika pro 8. ročník ZŠ (Šedivý, SPN 1994|1999) a Matematiky pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky (Bušek, Prometheus 1992).
Letos probíhá již 54. ročník matematické olympiády. Podrobnější informace najdete na stránkách Jihočeské univerzity.

 2/9   Přehled učiva, opakování
 8/9 Goniometrické funkce ostrého úhlu
podobnost trojúhelníků a poměry stran (úkol)
 9/9   Funkce sin, cos, tg užitím pravoúh. trjúhelníku
15/9   Vlastnosti funkce sinus (graf)
16/9   Výpočty s funkcí sin, funkce kosinus
22/9   Funkce kosinus
23/9   Funkce tangens (graf)
29/9   Řešení pravoúhlého trojúhelníka
30/9   Řešení trojúhelníka - využití v úlohách
 6/10   Řešení pravoúhlého trojúhelníka
náročnější úlohy
 7/10   Slovní úlohy
13/10   Objemy a povrchy
povrch jehlanu
14/10   Objemy a povrchy
objem jehlanu
20/10   Poznámka k algoritmům a programování
21/10   Číselné obory
 3/11   Číselné obory
přirozená a celá čísla
 4/11   Číselné obory
Racionální čísla
10/11   Reálná čísla
konstrukce √2, √3...
11/11   Iracionální čísla, zaokrouhlování
18/11   1. čtvrtletní práce z matematiky - zrušeno, výuka odpadá
24/11 1. čtvrtletní práce z matematiky
25/11   Počítání s odmocninami (ve cvičení)
Absolutní hodnota
 1/12   Oprava čtvrtletní práce z matematiky
 2/12   Absolutní hodnota rozdílu
 8/12   Mocniny s celočíselným mocnitelem
 9/12   Mocniny s celočíselným mocnitelem
15/12   Mocniny
16/12   Náhradní termín čtvrtletní práce z matematiky - zrušeno, výuka odpadá
Příklady a úlohy - počítání s mocninami (samostatná práce)
22/12   Úvod do výrokové logiky - zrušeno, výuka odpadá
 5/1   Výroky
 6/1   negace výroků
12/1   výroky
13/1   2. čtvrtletní práce z matematiky
17/1   Mcv - uzavření klasifikace
19/1   Oprava 2. čtvrtletní práce
20/1   Struktura matematické teorie - definice, věta, důkaz
využití vlastností "=>" (důkaz přímý, řetězec implikací, důkaz sporem)
  Množinové operace
26/1   Vennovy diagramy
27/1   Řešení úloh o počtu prvků
 1/2   Úlohy na Vennovy diagramy
 3/2   Prověrka, Intervaly
 9/2   Rozklad čísel na součin prvočinitelů
10/2   NSD a nsn
16/2   Sčítání a násobení mnohočlenů
17/2   Dělení mnohočlenů
23/2   Rozklad mnohočlenů na součin
24/2   Lomené výrazy
 2/3   Rozšiřování a krácení lomených výrazů
 3/3   Sčítání a násobení lomených výrazů
16/3   Vyjadřování neznámé ze vzorce
Rovnice a nerovnice, ekvivalentní úpravy
17/3   Prověrka mnohočleny, lomené výrazy
Lineární rovnice a nerovnice
23/3   Ekvivalentní a důsledkové úpravy rovnic
30/3   Grafické řešení lin. rovnic a nerovnic
31/3   Lineární rovnice a nerovnice
 5/4   Soustavy lineárních nerovnic
 7/4   Rovnice v součinovém tvaru
12/4   Nerovnice v součinovém tvaru
14/4   Opakování - příprava na Malou maturitu
(výsledky testu)
18/4   MALÁ MATURITA
19/4   Řešení nerovnic v součinovém tvaru - nulovými body
21/4   ..
26/4   ..
28/4   Rovnice s absolutní hodnotou
 3/5   Rovnice s absolutní hodnotou - grafické řešení
 5/5   Nerovnice s absolutní hodnotou
10/5   3. čtvrtletní práce z matematiky
12/5   Lineární rovnice a nerovnice s více neznámými a jejich soustavy
17/5   ..
19/5   Kvadratické rovnice (řešení převedením na součinový tvar)
24/5   Řešení kvadratické rovnice doplněním na úplný čtverec
31/5   Řešení kvadratické rovnice užitím vzorce
 2/6   Součin kořenových činitelů
 7/6   Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadrat. rovnice
 9/6   Grafické řešení kvadratické rovnic
14/6   4. čtvrtletní práce z matematiky
16/6   Oprava čtvrtletní práce z matematiky

Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd