Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·12/13·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4
 
M II. A | F I. A | F II. B | F IV. B | F VII. F1 | F 3. A | F 4. A
 

   Informace       archiv 2013/14

hostuji na fv.cz.cz

      Zájemci o náhradní nebo opravný termín písemek, konzultace a opravy protokolů mohou využít páteční termín od 7:00 nebo 7:15. Termín písemky si vždy dohodněte alespoň den předem, abych věděl, která zadání mám připravit. Příští termín: 13. 6. 7:10 - posluchárna fyziky. Tento termín mohou využít i studenti kvarty, kteří potřebují opravit známku o dva nebo více stupňů horší, než byla jejich pololetní známka.

      Poznámky pro školní rok 2013/14 jsou zatím aktualizovány jen částečně. Jestliže máte o některé informace zájem, klidně mi napište a já informace doplním.

      Studentům, které učím, přináším na těchto stránkách některé informace. K předmětům, které vyučuji v tomto školním roce (viz nabídka výše) uvádím tématické plány a probraná témata minulých hodin, včetně některých organizačních poznámek a úkolů. Známky již uvádím jen v systému Bakaláři. (Stré známky z let 2007 až 2011 můžete dohledat zde.) Studenty prosím, aby prováděli kontrolu známek a na případné nesrovnalosti (chyby, omyly, nedorozumění) mě neprodleně upozornili. (Bez ostychu - nikoli bezostyšně, nejlépe v kabinetě fyziky, kde mám vše po ruce, nebo mailem. Na "pozdější reklamace" sice bude brán zřetel, ale pouze budou-li průkazné - známka na písemce, v sešitě, v žákovské knížce, v emailu, na mém papíře nebo v mé paměti ... a to může být problém, protože po týdnu se papír i vzpomínka může špatně hledat.) Známky na školním serveru jsou zaokrouhleny "nahoru". Dále uvádím zásady a pravidla klasifikace. Studenty, kteří si nepřejí publikování některých fotografií na mých stránkách prosím, aby mě kontaktovali (mailem na vsmid.sk nebo osobně) a já neprodleně fotografie (zobrazující jejich "maličkost") vyřadím.

Předmětové stránky fyziky.

Předmětové olympiády:

55. ročník FO (pro školní rok 2013/14 - zadání A| B| C| D a pro nižší gymnázium E|F| G )

63. ročník MO (pro školní rok 2013/14 - zadání: nižší|vyšší gymnázium, leták)

Některé odkazy na školní stránky:
Jídelníček ŠJ | suplování | plán práce > roční > termíny | rozvrh | školní stránky

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd