Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·15/16·14/15·13/14·12/13·11/12·10/11·09/10·08/9·07/8·06/7·05/6·04/5·03/4
 
M IV. A | F I. A | F II. B | F III. A | F IV. B | F VI. F2 | Fcv VI. A | Fcv VI. B | F 1. A
 

   Matematika kvarta A       archiv 2015/16

 

      Zájemci o náhradní nebo opravný(*) termín písemek a zájemci o konzultace a opravy protokolů mohou využít pondělní termín od 14:10 nebo od 14:30 do 14:50 (podle dohody). Termín písemky si vždy dohodněte alespoň den předem (možno i mailem, to je ovšem bez záruky, že si jej přečtu), abych věděl, která zadání si mám připravit.
Příští termín : úterý 7. 6. 2016 , zadání (asi) od 13:20 hod a pátek 10. 6. 2016, zadání (asi) od 7:10 do 7:20 (čas na vypracování do 7:45).


* pouze ve výjimečných (odůvodněných) případech

     

Data pro úkol ze statistiky: data xls data odt (přehled výšky a obuvy, přehled známek a průběh teploty). Data zpracujte v tabulkovém procesoru podle vzorů, každý úkol zpracujte do zvláštního listu jednoho souboru. Grafickou úpravu tabulek můžete zvolit vlastní, zachovejte však charakter grafů. (Vzor pro list 1 "Přehled výšky a obuvi", list 2 "Přehled výšky", list 3 "Velikost obuvi", list 4 "Průměrné známky", list 5 "Četnost známek" a list 6 "Přehled denní teploty".) Úkol zpracujte a zašlete e-mailem do 28. 3. 2015.

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd