Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·18/19
 
F V. A | F VII. A | Fcv VII. B | F VIII. B
 

   Fyzika kvinta A      archiv 2019/20

 

      Vzhledem k omezení docházky do školy budu zde připravovat podklady pro samostudium.

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Fyzika pro gymnázia - Mechanika (JČMF Prometheus 1993,2000..)

Zápisy z elektronické tabule (celkové zápisy nemusí být kompletní))
z archivu - kvarta VG, kvarta NG, kvarta B 2015/16, tercie B 2014/15, sekunda A 2016/17 .

Témata a úkoly z plánovaných a minulých hodin pro SAMOSTUDIUM

   18/6 Pascalův zákon
   16/6 Hydromechanika - úvod
    9/6 Energie tuhého tělesa - příklad
    4/6 Energie tuhého tělesa
    2/6 Stabilita (řešení příkladu)
   28/5 Rovnovážná poloha a stabilita
   26/5 Těžiště tuhého tělesa
- programovaný příklad
- praktický úkol
- pro náročné (nepovinně)
   21/5 Těžiště tuhého tělesa
   19/5 Rozklad síly (jiný postup řešení příkladu podle učebnice)
řešte programovaný příklad
Těžiště a stabilita - opakování učiva sekundy
   12/5 Rozklad síly (řešené příklady podle učebnice)
    7/5   Oprava prověrky / zadání 1 - řešení 1 a zadání 2 - řešení 2
    6/5 Opakování, (náhradní termín) prověrka (10:00 - 10:20)
    5/5 Opakování, prověrka (10:00 - 10:20)
   30/4 Dvojice sil
   28/4 Skládání sil - příklad
   23/4 Skládání rovnoběžných sil
   21/4 Momentová věta
   16/4 Moment síly (příklad)
   14/4 Mechanika tuhého tělesa
    7/4 Sluneční soustava (pracovní list)
    2/4 Pohyby test
   31/3 Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Slunce
   26/3 Pohyby těles v centrálním gravitačním poli Země
   24/3 Balistická křivka animace
   19/3 Vrh šikmý
   17/3 Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země - vrhy; řešení
    10/3 Gravitační pole - tíha
    27/2 Všeobecný gravitační zákon

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd