Fotogalerie
  S t u d e n t ů m
       informace | suplování | archiv·18/19
 
F V. A | F VII. A | Fcv VII. B | F VIII. B
 

   Fyzika cvičení septima B      archiv 2019/20

 

      Vzhledem k omezení docházky do školy budu zde připravovat podklady pro samostudium.

      Výuka probíhá podle tématického plánu, podle cvičení z učebnic Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus (JČMF Prometheus 1993|SPN 1992), Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus 1994|2003), Optika (SPN Praha 1993), Mechanika (JČMF Prometheus 1993, 2000). Ve školním roce 2019/20 probíhá (od 17.9.) 61. ročník fyzikální olympiády (kategorie B).

Zápisy na elektronickou tabuli ELEKTROSTATIKA.

Cvičení z fyziky pro třídu VII.B   (hodnocení protokolu, organizační poznámky, vzor/návod). Pořadí a výběr úloh budu upřesňovat.

Aktuálně je laboratoř fyziky mimo provoz, cvičení budou zahájena po jejím zprovoznění.


  sk.1  sk.2
  3/10  3/10   BOZP, úvod k laboratornímu měření
  24/10  31/10   Měření elektrického proudu a napětí               poznámky
  7/11  14/11 1. Určení voltampérové charakteristiky žárovky           tabule (následující odkazy nejsou aktuální) V-A charakteristika žárovky
                                           vztah barva-teplota, pyrometr 1
  21/11 a 28/11 2. Volampérová charakteristika diody
  5/12  12/12 3. Určení Faradayovy konstanty                   poznámky / tabule 
  19/12  9/1  4. Měření elektrického odporu                    poznámky/ tabule 
  16/1  23/1  - doměřování; úvod k optickým měřením
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  20/2   6/2  5. Měření indexu lomu vody a skla                  tabule 1 tabule 2 obrázek 
  5/3  10/3  6. Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky             tabule 1 a 2 (návod viz učebnice Optika)
  -/-   -/-  7. Určení setrvačné hmotnosti                    tabule, poznámky k měření dataloggerem
  -/-   -/-  8. Ověření zákonitostí pohybu matematického kyvadla         tabule + poznámky
  
  Níže jsou uvedeny poznámky k některým dříve měřeným úlohám.

  sk.1  sk.2  VI.B 2018/19
  11/9 a 18/9   BOZP, úvod k laboratornímu měření                
  25/9 a 2/10 1. Měření délky (mikrometrickým šroubem a) posuvným měřítkem    poznámky / tabule (příklad tabulky pro výšku válečku)
  9/10 a 16/10 2. Určení hustoty kovového válečku                 poznámky
  23/10 a 6/11 3. Měření výtokové rychlosti kapaliny                poznámky / tabule (odvození vzorců)
  20/11 a 13/11 4. Určení momentu setrvačnosti válce a koule            tabule
  4/12 a 27/11   Měření s dataloggrem                       příručka k dataloggeru
  18/12 a 11/12   Práce s daty - program Logger Pro (Měření tuhosti pružiny)    poznámky
                                           instalační program Logger Pro (pouze pro studenty
                                           gymnázia Ostrava Hrabůvka)
  15/1 a 8/1  5. Měření součinitele smykového tření                poznámky
  29/1 a 22/1  6. Kinematika kuličky na nakloněné rovině (pomocí dataloggeru)   poznámky - pracovní list (docx), (pracovní list (pdf))
           - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  12/2 a 19/2  7. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky            poznámky / tabule
  26/2 a 5/3  8. Určení měrného skupenského tepela tání ledu           poznámky / tabule / tabule VIA
  12/3 a 19/3  9. Měření normálového napětí I                   poznámky / tabule
  26/3 a 2/4 10. Měření povrchového napětí                    poznámky / tabule 
  další témata   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové        tabule (+ příprava emulze)
           Měření ohniskové vzdálenosti tenké čočky             tabule 1 a 2 návod (učebnice Optika) str.1, 2, 3, 4
           Měření indexu lomu vody a skla                  tabule 1 tabule 2
           Měření vlnové délky světla                    (učebnice) ohyb světla str.1, 2 návod str.1, 2, 3, tabule
           Měření rychlosti zvuku                      tabule
           Měření elektrického proudu a napětí,               poznámky
           Určení voltampérové charakteristiky žárovky           V-A charakteristika žárovky
                                           vztah barva-teplota, pyrometr 1
           Měření elektrického odporu                    poznámky/ tabule / pracovní list
           Volampérová charakteristika diody
           - - - - - - - - - - - - - - - - - -
           Měření se střídavým proudem I                  efektivní hodnoty - teorie; měření napětí
           Měření se střídavým proudem II                  poznámky / tabule / tabule-teorie-efektivní hodnoty
           Určení Faradayovy konstanty                   poznámky / tabule 
           Ověření zákonitostí pohybu matematického kyvadla         tabule + poznámky
           Určení setrvačné hmotnosti                    tabule 
           Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru         tabule - teorie a tabule - úkoly
           Měření indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru         pracovní list pdf, docx, odt, tisk 2xA5
           Určení rezonanční křivky RLC obvodu
           Základy černobílé fotografie                   papírový fotoaparát/video, poznámky
           Určení voltampérové (zatěžovací) charakteristiky zdroje     poznámky k měření

 
Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd