domů

        

F Y Z I K A   - předmětové stránky

 
 kontakty   *

 tématické plány      

 fyzikální olympiáda   *

 laboratorní cvičení   *

 rozvrh posluchárny   *

 známky na Internetu   *

 výuka   *

 zajímavé odkazy   *
 
Archiv:     2005/6 | 2006/7 | 2007/8 | 2008/9 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20

Časové tématické plány jednotlivých tříd pro fyziku ve školním roce

2011/12

Nižší gymnázium:

prima A,B   tercie A,B
sekunda A,B   kvarta A,B

Vyšší gymnázium:

kvinta     A,B   1. A
sexta      A,B   2. A
septima  A,B   3. A
oktáva   A,B   4. A

_________________________________________________
náměty k této stránce rád přijme vlastimilsmid.sk