Osobní stránka

Vlastimil Šmíd

Stránka o problémech, které mě zajímají

proč ?

Toto
je můj podpis
ze studentských
let (1975).
Ti, kteří mi chtějí
lichotit, říkají,
že jsem se
nezměnil
...
 
  autoportrét
Podkladem pro tuto stránku byly texty, které jsem již dříve zveřejňoval na internetu. Rozhodně se nejedná o ucelený text, ale o mozaiku útržků. Když jsem v létě v roce 1998 psal první řádky této stránky, byly oblastí mého zájmu fyzika a informatika. Nyní si uvědomuji, že je pořadí opačné. A to už jsem na některé mé záliby a koníčky dočista zapomněl. Doufám, že se jim budu (když ne prakticky tak alespoň ve vzpomínkách na těchto stránkách) ještě někdy věnovat.    VZPOMÍNKOVÁ STRÁNKA
   FYZIKÁLNÍ TÉMATA
   INFORMATIKA
   RŮZNÉ
   PRO STUDENTY