Fotogalerie  
  S t u d e n t ů m
Osobní | Studentům | Známky | Suplování | 2003/04 | >2004/05<

F I. A | F I. B | M II. A | F II. A | M III. A | F III. B | M IV. A | F V. A | F 4. A

    Fyzika 4. A    


      V přehledu známek jsem již uvedl předběžný návrh na výslednou známku. (Zohlednil jsem také "dluh nebo přeplatek" v klasifikaci za minulé pololetí.) Známky jsou ve sloupci "vys".

          7. dubna začaly maturity... maturitními písemkami (foto) a 23. května byly zahájeny ústní maturitní zkoušky. Tomu 13. května předcházelo poslední zvonění

      Přehled známek (aktualizace ). Výuka probíhá podle tématického plánu. Informace o způsobu známkování jsou v pravidlech pro známkování.

      Témata pro závěrečné písemky ve 2. pololetí: relativita, kvantová fyzika, atomová fyzika.

 2/9   Přehled učiva, opakování
 7/9 Opakování - vznik elektromagnetického vlnění
 9/9 Opakování - elektromagnetický dipól, vlastnosti vlnění
14/9 Opakování - teorie elektromagnetického pole
16/9 Opakování - přenosová soustava
21/9 Opakování - prověrka
princip televize
23/9 Optika - vlastnosti světla
28/9 Pokusy, úvod do paprskové optiky
30/9 Rychlost světla
 7/10 Rychlost světla - metody měření
12/10 Odraz a lom světla
14/10 Lom - příklady, totální odraz
19/10 Optické zobrazování
21/10 Zobrazovací rovnice
26/10 Znaménková konvence a zvětšení
 2/11 Chod paprsků zrcadlem a čočkou
 4/11 Chod paprsků čočkou
 9/11 Oko jako optická soustava
11/11 Optické přístroje - lupa
16/11 Optické přístroje - dalekohledy
18/11 Optické přístroje - mikroskop
fotoaparát
23/11 Opakování - paprsková optika - prověrka
Vlnové vlastnosti světla
25/11 Vlnové vlastnosti světla, spektrum
30/11 Interference a barva tenkých vrstev
 2/12 Ohyb světla na mřížce
 7/12 Polarizace
 9/12 Využití polarizace Elektromagnetické vlnění - přehled
14/12 Záření - přehled
Základy speciální teorie relativity (STR)
Galileův princip relativity
16/12 Principy STR
20/12 13:20 lab. fyziky - opravný termín prověrky paprsková optika
21/12 Opakování vlnová optika - prověrka - pro nízkou účast odloženo
Lorentzova transformace
Relativnost současnosti
 4/1 Dilatace času - prověrka vlnová optika
 6/1 Kontrakce délek a relativistická dynamika
11/1 Stroj času
13/1 Celková energie E = m.c2
18/1 Úvod do kvantové fyziky, fotoelektrický jev
20/1 Foton, světelné vlny nebo částice?
25/1 Vlnové vlastnosti částic
27/1 Základní poznatky o atomech
Modely atomů
 1/2 Čárový charakter spekter
 3/2 LASER
 8/2 Vlnové vlastnosti částic
10/2 Elektronový obal atomu
15/2 Kvantově mechanický model atomu, kvantová čísla
17/2 Periodická soustava prvků
22/2 Chemická vazba
Atomová jádra, úvod
24/2 STR - opakování
Detekce částic
 1/3 STR - opakování
Částicové složení jader
 3/3 STR - opakování
Hmotnostní spektrometr
15/3 STR - opakování
Vazební energie
17/3 STR - opakování
Syntéza a štěpení jader
22/3 Opakování STR, štěpná reakce
29/3 Řetězová reakce
31/3 Jaderný reaktor
 5/4 Radioaktivita
12/4 Prověrka - opakování
Zákon radioaktivní přeměny
14/4 Elementární částice, jaderná fyzika - závěr
19/4 Astrofyzika - měření vzdáleností a hmotností
21/4 Zářivý výkon a teplota hvězdy, magnituda
26/4 Zdroje energie, stavový diagram
28/4 Vývoj hvězd
 3/5 Struktura a vývoj vesmíru
 5/5 Fyzikální obraz světa
- poslední klasifikovaná hodina,
uzavření klasifikace do 9. 5. 12:00
10/5 ...
12/5 ...

Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd