S t u d e n t ů m
Osobní | Studentům | Známky | Suplování | 2003/04 | >2004/05<

F I. A | F I. B | M II. A | F II. A | M III. A | F III. B | M IV. A | F V. A | F 4. A

    Fyzika sekunda A    


      Závěrečný přehled známek (k 17. 6. 2005) již obsahuje ve sloupci "vys" předběžný návrh výsledné známky. ( 2/ znamená 2-3 se známkou 2, /2 znamená 1-2 se známkou 2, +,- znamená rozdíl o čtvrt stupně)
      Přehled známek (aktualizace [an error occurred while processing this directive]). Výuka probíhá podle tématického plánu, podle učebnice Fyzika pro 7. ročník ZŠ (Macháček).
>> Probíhá 46. ročník fyzikální olympiády (i astronomická olympiáda, školní kolo je plánováno na 15. 11. - bližší informace u prof. Kolašína).

 7/9   Přehled učiva, opakování
10/9 Pohyb - prostor a poloha
14/9 Čas, dělení pohybů
rovnoměrný pohyb, rychlost
17/9 Pohyb - jednoduché výpočty
21/9 Pohyb - příklady
graf závislosti dráhy na čase
24/9 Nerovnoměrný pohyb
 1/10 Průměrná rychlost
grafikon
 5/10 Skládání rychlostí
příklad
 8/10 Opakování (prověrka)
Síla
12/10 Opakování - rychlost, dráha, čas
15/10 Opakování - rychlost, dráha, čas
19/10 Síla - samost. práce
opakování (pohyb)
22/10 Účinky síly
26/10 Původ síly - opakování
magnetická, elektrická a gravitační síla
 2/11 Opakování (prověrka)
Tíha a hmotnost
 5/11 Tíha a hmotnost
 9/11 Tíhové zrychlení
12/11 Silové působení mezi molekulami
16/11 Opakování,
Tření a třecí síla
19/11 Tření a třecí síla
23/11 Opakování, Skládání sil
26/11 Skládání sil souhlasného a opačného směru
Skládání různoběžných sil
30/11 Rozklad sil
 3/12 Skládání (a rozklad) sil
řešení příkladů se siloměry
 7/12 Rozklad sil
rozklad sil na nakloněné rovině
10/12 Rozklad tíhy na nakloněné rovině
demonstrace
14/12 Skládání a rozklad sil - opakování;
Rozklad tíhy na nakloněné rovině
Vzorec
17/12 Opakování;
Tlak a tlaková síla
21/12 Tlak a tlaková síla - příklady
 4/1 Tlak a tlaková síla - příklady
 7/1 Opakování - prověrka
Pohybové zákony
11/12 Tlak a tlaková síla - příklady
14/12 Pohybové zákony
18/12 Zákon setrvačnosti
21/12 Zákon síly a zákon akce a reakce
25.1. Páka
28.1. Moment síly
 1.2. Páka
 8.2. Kolo na hřídeli, převody
11.2. Kladka
22.2. Kladka volná a kladkostroj
25.2. Jednoduché stroje
 1.3. Jednoduché stroje - opakování
 4.3. Tlak v kapalinách
15.3. Hydrostatický tlak
18.3. Hydrostatický tlak - příklady
22.3. Tlak - příklady
29.3. Jednoduché stroje - prověrka
31.3. Hydrostatický paradox
 5.4. Spojené nádoby
 7.4. Pumpa, atmosferický tlak
12.4. Opakování, měření tlaku
14.4. Hydromechanika - opakování
19.4. Vztlaková síla
22.4. Archimédův zákon
26.4. Archimédův zákon
28.4. Plování těles - příklady
 3.5. Hustoměr
 5.5. Pascalův zákon
10.5. Hydraulický lis
12.5. Optika
17.5. Rozklad světla, barva světla
19.5. Šíření světla, dírková komora

Informační stránky učitele gymnázia v Ostravě - Hrabůvce, kontakt: vlastimilsmid.sk

                                         
Vlastimil Šmíd